معاون خدمات شهری شهرداری اهواز خبر داد: تداوم طرح جمع آوری عرضه کنندگان قلیان
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز خبر داد: تداوم طرح جمع آوری عرضه کنندگان قلیان
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز با بیان اینکه وضعیت فعالیت عرضه‌کنندگان قلیان برای عموم شهروندان آزاردهنده شده است، از اجرای طرح جمع‌آوری عرضه‌کنندگان قلیان از سطح شهر خبر داد.

علی شمسی معاون خدمات شهری شهرداری اهواز، با اشاره به وضعیت فعالیت عرضه‌کنندگان قلیان در اهواز اظهار کرد: طرح جمع‌آوری عرضه‌کنندگان قلیان از سطح شهر آغاز شده است و با همکاری نیروی انتظامی، تعدادی از این افراد دستگیر شده‌اند.

وی افزود: هر روز اجرای این کار تداوم می‌یابد تا پاکسازی شهر از عرضه‌کنندگان قلیان انجام شود اما نباید فکر شود اگر این کار انجام شود، کار تمام است زیرا تا به اندازه‌ای تعداد این افراد زیاد است و دوباره به فعالیت در این زمینه برمی‌گردند که کار ما در این زمینه بسیار سخت است.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: در گذشته زمانی که قلیان‌ها، صندلی‌ها و ابزار فعالیت عرضه‌کنندگان جمع‌آوری می‌شد، پس از اخذ تعهد دوباره این تجهیزات به آن‌ها تحویل داده می‌شد اما اکنون در حال گرفتن توان مالی از این افراد هستیم یعنی همه ابزار فعالیت آن‌ها پس از توقیف در انبار نگهداری می‌شود و سپس با اخذ دستور مقام قضایی معدوم خواهند شد.

شمسی بیان کرد: عرضه‌کندگان قلیان بیشتر جوانان هستند و با توجه به شرایط موجود نمی‌توان با این افراد درگیری مستقیم داشت اما اجرای طرح جمع‌آوری قلیان‌ها از سطح شهر تا پاکسازی کامل، رها نمی‌شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بلوار ساحلی در محدوده خیابان‌های ۹ و ۱۳ کیانپارس که وضعیت بسیار بدی در خصوص فعالیت قلیانی‌ها داشت، دیگر به صورت کامل پاکسازی شده و ادامه کار نیز در حال انجام است.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: در این فصل، فعالیت عرضه‌کنندگان قلیان از شب آغاز می‌شود و این موضوع، شرایط جمع‌آوری را راحت‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه وضعیت فعالیت عرضه‌کنندگان قلیان برای عموم شهروندان آزاردهنده شده است، افزود: اجرای هر طرحی باید پیوست داشته باشد و اگر طرحی پیوست نداشته باشد به شکست منجر می‌شود با این حال هیچکس نمی‌تواند قول بدهد که اهواز عاری از عرضه‌کنندگان قلیان شود زیرا برای عاری شدن شهر از این پدیده، باید چند مجموعه با هم کار کنند.