۶۷۷ واحد مسکونی ویژه دانشگاهیان دانشگاه کشاورزی خوزستان احداث می‌شود
۶۷۷ واحد مسکونی ویژه دانشگاهیان دانشگاه کشاورزی خوزستان احداث می‌شود
رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: در راستای حمایت از مسکن جامعه دانشگاهی و تحقق اهداف دولت سیزدهم ۶۷۷ واحد ساختمانی احداث می‌شود.

جمال فیاضی در گفت و گو با خبرنگار آوای دانشجو در اهواز اظهار داشت: جامعه دانشگاهی بویژه یاوران علمی سرمایه اصلی و ارزنده برای جهش علمی در کشور است.
وی افزود: برای رسیدن به جهش علمی و رسیدن به قله های علمی باید آرامش و نیازمندیهای اولیه جامعه دانشگاهی محقق شود و نمی توان بی تفاوت بود.
رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: یکی از اهداف دولت ایجاد مسکن برای مردم است و دانشگاه نیز در راستای تحقق اهداف دولت زمین را برای ساخت مسکن فراهم ساختیم.
این مقام مسئول در مراسم آغاز عملیات تامین زمین و احداث مسکن دانشگاهیان در دانشگاه کشاورزی خوزستان افزود: این مجموعه مسکونی در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار راه اندازی می‌شود.
وی گفت: از این مقدار زمین ۳ هکتار برای امور خدماتی و مابقی با کاربری مسکونی به احداث ۶۷۷ واحد ساختمانی اختصاص دارد.
رئیس دانشگاه کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه امور رفاهی پرسنل و اساتید ادامه خواهد داشت: این دانشگاه نخستین دانشگاه خوزستان در بخش تامین مسکن است و در سایر امور نیز با وجود همه چالشهای مالی ولی امور رفاهی در اولویت است.
انتهای پیام