نصب هفتاد و پنجمین قطعه سگمنت از محور ال ۳۰۰ تقاطع شهید کجباف
   نصب هفتاد و پنجمین قطعه سگمنت از محور ال ۳۰۰ تقاطع شهید کجباف
معاون فنی و عمرانی شهردار اهواز از نصب هفتاد و پنجمین قطعه سگمنت درمحور ال 300 تقاطع غیر همسطح شهید کجباف شهر اهواز خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز، پرویز حسینی گفت: ظهر امروز هفتاد و پنجمین قطعه سگمنت از مجموع ۱۲۲ سگمنت پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کجباف نصب شد.

وی ادامه داد: روند کار پروژه تقاطع غیر همسطح شهید کجباف(شهید بندر) در محور ال ۳۰۰ خوب پیش رفته و با توجه به تامین منابع مالی از سرعت قابل قبولی برخوردار است و در حال حاضر چهارگروه کاری در این پروژه به شکل همزمان مشغول به کار هستند تا کار احداث پروژه با سرعت و دقت بیشتر پیگیری شود.

حسینی درادامه اذعان کرد: عرشه محور ال ۳۰۰ از ۱۲۲ قطعه سگمنت پیش ساخته با مساحت ۳۰۱۵۰ مترمربع ۳۵۰ متر طول و عرض ۹/۵ متر و پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد و با ۹۷ قطعه سگمنت بتن ریزی شده و آماده نصب و درحال اجراء می باشد.

گفتنی است این قطعه هفتاد و پنجمین قطعه سگمنت از محور چپگرد ال ۳۰۰ مسیر شرق به جنوب از سمت ( میدان چهار اسب به طرف میدان خلیج فارس) است.