سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان منصوب شد + سوابق
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان منصوب شد + سوابق
با حکم رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران علی مهدی پور سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان شد.

به گزارش آوای دانشجو با حکم  علی رسولیان معاون وزیر صمت و رئیس شرکت شهرکهای صنعتی کشور علی مهدی پور سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان شد.

مهدی پور پیش از این عضو هئیت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز، سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان و مدیر فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان  البرز را در کارنامه کاری خود دارد.

مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان فردا در اهواز برگزار می‌شود.