فردا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه کلیه مراکز آموزشی تعطیل و ادارات استان خوزستان با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار می‌کنند
فردا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه کلیه مراکز آموزشی تعطیل و ادارات استان خوزستان با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار می‌کنند
بر اساس کارگروه اضطراری آلودگی هوا فردا دوشنبه کلیه مراکز آموزشی تعطیل اعلام شد .

به گزارش خبرگزاری آوای دانشجو بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا فردا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه کلیه مراکز آموزشی(شامل مدارس و دانشگاه‌ها و …) تعطیل و ادارات استان خوزستان با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار می‌کنند.

همچنین کارکنان دارای بیماری زمینه‌ای شامل بیماران قلبی و عروقی، آسم، تنفسی و نظایر آن می‌توانند فردا در محل کار حضور پیدا نکنند.