پایان مرحله اول تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۱ در منطقه عملیاتی نار و‌کنگان
پایان مرحله اول تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۱ در منطقه عملیاتی نار و‌کنگان
تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۱، مراکز تفکیک شماره ۳ نار و کنگان و خط لوله ۳۰ اینچ انتقال گاز ایستگاه تقویت فشار گاز نار به شرکت پالایش گاز فجر جم پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری آوای دانشجو و به نقل از روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به نقل از منطقه عملیاتی نار و کنگان، جانشین این منطقه عملیاتی، گفت: تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۱ در منطقه عملیاتی نار وکنگان با اجرای کارهای تعمیرات و ایمن سازی خط لوله ۳۰ اینچ انتقال گاز ایستگاه تقویت فشار گاز نار به پالایشگاه گاز فجر جم در ۱۱ نقطه به طول ۴۰۷ متر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت به اتمام رسید.مهندس علی هاشمی، افزود: این تعمیرات شامل عملیات حذف گرده ماهی و تسطیح مسیر، خاکبرداری اطراف و زیر خط لوله بوسیله بیل مکانیگی و دستی، شکستن صخره با پیکور، عایق برداری سطح لوله، نقطه زنی جهت انجام SURVAY، گریت بلاست خط لوله، رنگ امیزی پلی یورتان/ اپوکسی، انجام تست هالیدی توسط بازرسی فنی و بررسی نقاط رنگ آمیزی شده و رفع عیوب پس از دفن خط با خاک نرم و ایجاد گرده ماهی، بوده است.هاشمی، گفت: همچنین تعمیرات اساسی مراکز تفکیک گاز شماره سه ناحیه نار و شماره سه ناحیه کنگان با رعایت دستورالعمل‌ها و الزامات ایمنی با انجام عملیات رفع نشتی از انواع شیرها و خطوط لوله، تعویض برخی قطعات، بازرسی تجهیزات، رفع اشکال و اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات، سرویس و آچار کشی تابلوهای کنترلی، ژنراتورها، دستگاه‌های ذخیره برق و… پایان یافت.وی، افزود: در تعمیرات اساسی مراکز تفکیک، تعداد هشت دستگاه تفکیک‌گر مرحله اول، دوم و مخازن تحت فشار در مرکز تفکیک شماره سه نار و تعداد ۱۱ دستگاه تفکیک گر مرحله اول، دوم و مخازن تحت فشار در مرکز تفکیک شماره سه کنگان پس از ایمن سازی و اسپیدگذاری با رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و بازرسی فنی توسط کارشناسان مربوطه بررسی شدند.هاشمی در پایان، گفت: پس از اتمام تعمیرات اساسی، این مخازن جهت قرار گرفتن در مدار تولید به واحد عملیات بهره برداری تحویل شد.منطقه عملیاتی نار و کنگان یکی از مناطق عملیاتی پنجگانه شرکت بهره ‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی است که در حوزه جغرافیایی شهرستان های جم و کنگان در استان بوشهر قرار دارد و خوراک مورد نیاز پالایشگاه گاز فجر جم را تامین می کند.۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱