شتاب دهنده آپر به جمع شرکتهای دانش‌بنیان خوزستان اضافه شد
شتاب دهنده آپر به جمع شرکتهای دانش‌بنیان خوزستان اضافه شد
شرکت آروند پرتو انرژی راهبردی، بر اساس آیین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان، موفق به دریافت تاییدیه آن کارگروه گردید

به گزارش پایگاه خبری آوای دانشجو ،پیمان حسیبی در مصاحبه با این پایگاه خبری عنوان کرد با توجه به نتیجه ارزیابی شتاب دهنده تخصصی آپر/شرکت آروند پرتو انرژی راهبردی، بر اساس آیین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان، این شرکت/شتابدهنده تخصصی موفق به دریافت تاییدیه آن کارگروه گردید و به عنوان شرکت دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت.

مدیر شرکت آروند پرتوی انرژی راهبردی در پایان گفتند امید آن است که بتوانیم در سایه توجهات خداوند متعال، گامهای محکم و سازنده ای در جهت احیای زیست بوم نوآوری استان خوزستان بویژه در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست برداریم