سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منصوب شد
سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منصوب شد
دکتر مهدی بدیعی به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر «مهدی بدیعی» را به عنوان «سرپرست دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول» منصوب کرد.