تحول،گمشده اداره کل ورزش و جوانان خوزستان
تحول،گمشده اداره کل ورزش و جوانان خوزستان
تحول و برگشت به ریل انقلاب کلید اصلی و گفتمانی حضرت ایت الله رئیسی بود که مردم براساس این شعار و با امید تغیر و تحول بدان اعتماد کردند. با وجود تغییر در راس ورزش و جوانان خوزستان، انتظار می رود تغییر و تحول انقلابی در دستور کار این مدیریت قرار گیرد.

به گزارش آوای دانشجو، دولت حضرت ایت الله رئیسی در حال یکساله شدن است و بعبارتی یک چهارم عمر و فرصت دولت برای خدمت و گفتمان سازی در حال سپری شدن است.

شوربختانه با وجود گذشت یک سال هنوز نسیم تغییر و تحول به شکل جدی در خوزستان وزیدن نگرفته است وبسیاری از مدیران ناکوک با شعار و گفتمان دولت صندلی را اشغال کردند و این مسیر موفقیت دولت را ناهموار می سازد.

شاه کلید گفتمان و شعار دولت رئیسی که توانست مردم را به پای صندوق رای آورد، تغییر و تحول و برگشت ریل به ارمان های اصلی انقلاب بود و این شعارها بودند که مردم را امیدوار به دولت رئیسی ساختند تا  بتواند پس از ۸ سال سیه روزی و عقب گرد به توسعه و پیشرفت سلام کنند.

لازمه تحقق این شعار و از طرفی حق هر دولت و انتظار طرفداران هر دولتی حضور و انتصاب مدیران همراه و هم گفتمان است تا بتواند جریان دولت و تفکر دولت را پیش ببرد.

با گذشت عمر یکساله از دولت سیزدهم، دستگاهای مهم خوزستان همچنان بلاتکلیف هستند از جهادکشاورزی تا مسکن و شهرسازی تا میراث فرهنگی و..این تاخیر سبب می شود که دولت و جریان انقلابی در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.

با وجود پیگیری استاندار محترم جهت تسهیل در انتصاب مدیران جوان و انقلابی همچنان دخالت های بیرونی مانع از تسریع در نصب مسئولان شده است و این چالش جدی برای گفتمان دولت ایت الله رئیسی است.

در کنار این یک مساله دیگر داریم که قابل قبول نیست و سرعت تحقق گفتمان انقلابی گریی دولت را کند کرده و نقش سرعت گیر عمل می کند، عدم تحول گرایی در دستگاههای است که در آنها منصوبین دولت سیزدهم قرار دارند.

یکی از دستگاها اداره کل ورزش و جوانان خوزستان است. با حکم وزیر ورزش در آذر ۱۴۰۰ حمید بنی تمیم سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان خوزستان منصوب شد و جوانی خوزستانی که سابقه مدیریت در ارکان وزارت ورزش را داشت و این امید می رفت که بتواند به سرعت تغییر و تحول را در این سازمان که سالها با رکود و رخوت دست و پنجه نرم می کرد را به محل امید جامعه ورزشی بدل کند.

تغییر و تحول در رویکردها و برگشت ریل اداره کل به ریل گفتمان دولت و همچنین اجازه حضور به جوانان مومن و انقلابی کمترین انتظارها از این اداره بود که این اتفاق رخ نداده است.

انتظار می رفت با سرعت مناسب، بنی تمیم بتواند نیروهای جوان و انقلابی و کاردان که در خوزستان کم نیستند به ستاد اداره کل تزریق کنند و زمینه تحول و ارتقا انقلابی را فراهم سازد.انتخاب و انتصاب جوانان تحصیل کرده و غیر سیاسی در مناصب ورزشی و فدراسیون دیگر خواسته جریان انقلابی از راس مجموعه است که تاکنون به شکل صدرصدی محقق نشده است.

انتهای پیام