خبری از فتنه نیست…
خبری از فتنه نیست…
فرمان صادر شد؛ بدون هرگونه ظاهرسازی دروغین. از همان ساعات اول؛ حمله به پایگاه بسیج، تخریب ساختمان سازمان تبلیغات، آتش زدن اموال عمومی، کتک زدن مامور ناجا، آدم کشتن با سلاح گرم و....

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، محسن مهدیان طی یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت: فرمان صادر شد؛ بدون هرگونه ظاهرسازی دروغین. از همان ساعات اول؛ حمله به پایگاه بسیج، تخریب ساختمان سازمان تبلیغات، آتش زدن اموال عمومی، کتک زدن مامور ناجا، آدم کشتن با سلاح گرم و….

سازمان رسانه ای شیاطین از همان ابتدا و بلافاصله پس از واقعی سازی قیمت ها، پرچم تجزیه طلبی و آشوب و آتش و تخریب را بالا برد و بی محابا فرمان اغتشاش را بدون هرگونه رنگ ولعابی صادر کرد.

پرده ها افتاده و مرزبندی ها روشن است؛ این مهم را دست کم نگیرید. اینها ثمره جامعه رشد یافته است. جامعه ای که در آن دشمن از مرحله نفاق گذشته است و بی پرده دشمنی می کند، جامعه ای بلوغ یافته است.

گذشت تیر ۷۸ وخرداد ۸۸ و دی ماه ۹۶ که لازم بود عمارها بایستند و روشنگری کنند تا غبار فتنه بنشیند و مرز حق و باطل روشن شود تا نامردم از صف مردم جدا و بی حیثیت شود.

امروز میداندار اصلی مردمند. عمار نه از میان مردم که نماد این مردم است. امروز اغتشاش هست اما فتنه نیست. آتش هست اما غبار نیست. دشمن هست اما نفاق نیست. فیلم های رسانه های آشوب را رصد کنید. آشوبگر در حلقه بی اعتنایی مردم رسواست و همه چیز شفاف و عیان.

 وقتی مردم رشد یابند جریان خصمانه نفاق تبدیل به جریان دشمنی آشکار می شود؛ خالص سازی جبهه حق منجر به خالص سازی جبهه باطل میشود.

ثمره آگاهی مردم، یارگیری دشمن از ارذل و اوباش است. وقتی مردم نباشند، ناچار باید آدم اجیر کنند و مزدور به خدمت بگیرند.  چنین مردمی فخر دارند و قیمتی اند.

اما مردم معترضند. معترضند به تصمیم هایی که نمی توانند پیشبینی کنند و به وعده هایی که نمی دانند چقدر وفا می شود. حق هم دارند؛ حق دارند نگران باشند.

این نگرانی شان بی حساب نیست. هنوز خاطرشان نرفته است که بارها و بارها مدیران وقت چشم در چشم مردم دوختند و همه چیز کتمان کردند و اما شبانه قیمت ها را بالا بردند. یادشان نرفته که وقتی عصبی شدند در پاسخ شنیدند “من هم صبح جمعه فهمیدم”. تلخی آن پنهانکاری و تکبر دیوان سالارانه همچنان باقیست.  

باید حافظه تاریخی مردم را ترمیم کرد. راز و رمزش نیز در شفافیت صادقانه با مردم است. در گفت وگو و پاسخگوئی صمیمانه است. باید اقناع کرد. باید هر روز مقابل دوربین نشست و با مردم سخن گفت. هیچ شبهه و نگرانی نباید بدون پاسخ بماند.

و البته نظمیه باید میدان دار باشد و عدلیه جریان سوداگر و فرصت طلب را افشا و محاکمه و بی آبرو کند. همان که رئیس جمهور محترم گفت و اقدام کرد…این اراده امتداد میخواهد و استمرار.

انتهای پیام/