سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان از مرکز جامع آسیب‌های اجتماعی اهواز بازدید کرد
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان از مرکز جامع آسیب‌های اجتماعی اهواز بازدید کرد
عبدالرضا سیفی سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی و مدیرکل امور بانوان استانداری به همراه سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان خوزستان از مرکز جامع آسیب های اجتماعی در اهواز بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان، عبدالرضا سیفی سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی و مدیرکل امور بانوان استانداری به همراه سرپرست اداره‌

کل بهزیستی استان خوزستان از مرکز جامع آسیب های اجتماعی در اهواز بازدید کردند.

عبدالرضا سیفی سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در این بازدید، مسائل و مشکلات این مراکز را بررسی و ضمن اشاره به اهمیت فعالیت‌های اجتماعی بهزیستی به ویژه اورژانس اجتماعی گفت: در راستای خدمت‌رسانی به موقع و سریع به جامعه و صرفه جویی در وقت و هزینه خدمت گیرندگان، تکمیل ساختمان مرکز و تجهیز آن پیگیری خواهد شد.

سرپرست اداره کل بهزیستی خوزستان نیز ضمن تشریح نحوه ارائه خدمات برنامه اورژانس اجتماعی به شهروندان، بیان کرد: مرکز کاهش آسیب اجتماعی شامل مراکزی اعم از مرکز اقامتی، حمایتی و توانمندسازی زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی(خانه تلاش)، مرکز اقامتی حمایت از دختران در معرض آسیب(خانه سلامت) و مرکز اورژانس اجتماعی که شامل سه فعالیت خط ۱۲۳، تیم سیار و مرکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی، می‌شود.

مهران کریمیان افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴ هزار و ۵۲۳ خدمت در سطح استان توسط مرکز مداخله در بحران اورژانس اجتماعی به جامعه هدف ارائه شد.

وی ادامه داد: خط تلفن ۱۲۳ نیز پاسخگوی ۳ هزار و ۷۹۲ تماس بوده است و خدمات تیم گشت سیار اورژانس اجتماعی در سطح استان ۷ هزار و ۱۰۲ مورد بوده است.

کریمیان همچنین اظهار داشت: در سال گذشته تعداد ۱۲ نفر در خانه سلامت و ۷۲ نفر در خانه تلاش پذیرش شدند