اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز مشخص شدند
اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز مشخص شدند
با رای اعضای هفدهمین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، سیدمحمدحسین موسوی نسب به‌ عنوان دبیر تشکیلات انتخاب شد.‌

با رای اعضای هفدهمین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، سیدمحمدحسین موسوی نسب به‌ عنوان دبیر تشکیلات انتخاب شد.‌

‌به گزارش روابط عمومی دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، مسئولیت‌های سایر اعضای شورای مرکزی به شرح ذیل مشخص شد:‌
۱.دبیر واحد پشتیبانی : علی مدیح
۲. دبیر واحد جهادی و مطالبه گری : مصطفی حسین‌پور
۳. دبیر واحد فرهنگی : عرفان نیسی
۴. دبیر واحد آموزش : سید علیرضا موسوی
۵. دبیر واحد بین الملل : محمد حسین حسینی
۶. دبیر واحد خواهران : هستی توکل فرد
۷. دبیر واحد روابط عمومی : نجمه دیلمیان
۸. دبیر واحد سیاسی : فاطمه عبیاتی