اعزام گروه امداد شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به آبادان
اعزام گروه امداد شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به آبادان
گروه امداد و نجات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون جهت کمک رسانی به حادثه ریزش ساختمان متروپل به آبادان اعزام شد.

به گزارش روابط عمومی نفت و گاز کارون، در پی حادثه ناگوار ریزش ساختمان متروپل آبادان و  ابلاغ مناطق نفت خیز جنوب به شرکت های بهره بردار و همچنین دستور مهندس شهروئی سرپرست شرکت نفت و‌ گاز کارون یک گروه امداد رسانی رسانی شامل ۴ آتش نشان به همراه تجهیزات امداد رسانی به آبادان اعزام شد.

بر اساس اعلام مهندس شهرویی، در راستای ایفای مسیولیت اجتماعی ، ماشین آِلآت و تجهیزات ترابری و HSE شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون نیز آماده ارایه هر گونه خدمات پشتیبانی و امدادی به حادثه ریزش ساختمان در شهرستان آبادان می باشند.