خزعلی:شنیدن صدای غم‌دیدگان، مقدمه‌ای بر پیگیری مطالبات  است
خزعلی:شنیدن صدای غم‌دیدگان، مقدمه‌ای بر پیگیری مطالبات  است
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور گفت: شنیدن صدای غمدیدگان از نزدیک، مقدمه‌ای برای پیگیری نیازها و مطالبات آنان است.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در ادامه سفر به آبادان، وارد جزیره مینو شد. قابل ذکر است که تعداد زیادی از کارگران جان‌باخته در حادثه متروپل ساکن این جزیره بودند.

وی در این سفر به دیدار خانواده ملیکا و میترا صالحیان رفت و ضمن طلب صبر و آرامش از خداوند برای مادر این دو دختر معصوم، از تاکید رئیس جمهور برای پیگیری حادثه تا رسیدن به نتیجه خبر داد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور عنوان کرد: شنیدن صدای غمدیدگان از نزدیک، مقدمه‌ای برای پیگیری نیازها و مطالبات آنان است.

وی افزود: باید عاملان ظلمی که به خانواده‌های داغدار شده است مورد پیگرد قرار گیرند.