مرحوم شفیعی در کنار مردم بود/به منش و الگوی مرحوم شفیعی نیاز داریم
مرحوم شفیعی در کنار مردم بود/به منش و الگوی مرحوم شفیعی نیاز داریم

شایان تجلی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده نفت اهواز ضمن اظهار تاسف در خصوص ضایعه درگذشت مرحوم سید محسن شفیعی بیان کرد:افرادی مانند مرحوم شفیعی، می توانند الگو و اسوه برای جوانان باشند. وی افزود: مرحوم شفیعی از افرادی بودند که همواره ،همراه و درکنار دانشجویان و تشکل های دانشجویی و قشر جوان بودند.قطعا فقدان ایشان، […]

شایان تجلی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده نفت اهواز ضمن اظهار تاسف در خصوص ضایعه درگذشت مرحوم سید محسن شفیعی بیان کرد:
افرادی مانند مرحوم شفیعی، می توانند الگو و اسوه برای جوانان باشند.

وی افزود: مرحوم شفیعی از افرادی بودند که همواره ،همراه و درکنار دانشجویان و تشکل های دانشجویی و قشر جوان بودند.قطعا فقدان ایشان، خسارتی سنگین بر فضای فرهنگی و دانشجویی استان، وارد کرد.
مسول بسیج نفت گفت: امید است که ما نیز بتوانیم با الگوبرداری از رفتار و سیره‌ی امثال مرحوم شفیعی، در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و خدمت به کشور موثر باشیم و راه ایشان و برادر شهیدشان را ادامه دهیم‌.