نفت و گاز کارون عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات فوتسال جام رمضان را کسب کرد
نفت و گاز کارون عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات فوتسال جام رمضان را کسب کرد
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در مسابقات فوتسال جام رمضان مناطق نفتخیز جنوب دو عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی، در مسابقات فوتسال جام رمضان که سه شنبه ۱۰ خرداد پایان یافت شرکت نفت و گاز کارون موفق شد مقام قهرمانی رده عموم و همچنین عنوان نایب قهرمانی رده پیشکسوتان را تصاحب کند.

مسابقات جام رمضان طی دو ماه و با حضور ۴۴ تیم از مدیریت های ستادی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون و مارون در ۲ رده عموم و پیشکسوتان به میزبانی مناطق نفتخیز جنوب برگزار گردید.