نفت یک منبع ثروت آفرین برای تولید دانش، اشتغال و افزایش قدرت اقتصادی است
نفت یک منبع ثروت آفرین برای تولید دانش، اشتغال و افزایش قدرت اقتصادی است
با حضور معاون اقتصادی رییس جمهوری و با مشارکت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان و پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، همایش علمی فرصت‌ها و چالش‌های خوزستان در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ در سالن همایش دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نفتخیز، دکتر محمد گلستانباغ‌ روز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ در همایش علمی فرصت‌ها و چالش‌های خوزستان در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ در سالن همایش دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد اظهار داشت: زمانی که رشد و توسعه را انتخاب می کنیم، بدون شک بحران و چالش را هم برگزیده ایم.

وی افزود: مجموعه چالش‌ها در کنار هم بحران می آفرینندوهربرنامه حرکتی رو به توسعه بدون شک ما را با چالش هایی مواجه خواهد نمود، چون چالش و بحران جزئی از مسیر رشد و به عبارتی فرزند رشد و توسعه است.

وی با بیان اینکه بحران و چالش نقطه عطف هر برنامه علمی و اجرایی است، اظهار داشت: نقطه عطف جایی است که باید از آن نقطه به بعد پرش کنیم و به عبارتی تغییر مسیر هوشمندانه دهیم،اما اینکه چگونه این پرش رخ می دهد و از چه منابعی و با چه امکاناتی می بایست برای تغییر مسیر استفاده نمود بسیار حائز اهمیت است.

دکتر گلستانباغ با اشاره به اینکه فرصت ها، ثمره چالش‌ها و بحران هاست افزود: زمانی که از استراتژی صحبت می ‌کنیم می‌دانیم که وضع موجود چیست و مقصد مطلوب ما کجاست اما باید بدانیم که با چه راهی می‌خواهیم به آن برسیم،  راهی که ما را به وضع مطلوب می برد می شود استراتژی.

وی بیان داشت: استراتژی دو بال دارد یکی برنامه‌ریزی و دیگری اجرا و عمل، اما نکته مهم نوع عمل و اجراست. ما در برنامه‌ریزی و دانش چیزی کم نداریم اما عمل و اجرای متناسب با برنامه نکته مهم هر استراتژی اجرایی است.

رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: ما خوب فکر میکنیم و خوب برنامه تولید می‌کنیم اما گاهی در برخی موارد بد عمل می‌کنیم. به عنوان نمونه پالایشگاهی را در جایی که نباید احداث کنیم احداث می‌کنیم یا پتروشیمی را در جایی که نیابد به آن خوراک بدهیم احداث و برای ده سال خوراک آن برنامه ریزی می کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه را باید متناسب با زمینه عملیاتی اجرا نمود افزود: بار اصلی استراتژی در اجراست لذا ضرورت دارد در استراتژی های خود مدل برتری رشد ماندگار را با توجه به ظرفیت عملیاتی که وجود دارد انجام دهیم.

دکتر گلستانباغ با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره ایران قوی گفت: در این بیانات منظور از قدرت فقط قدرت نظامی نیست بلکه منظور این است که باید اقتصاد کشور قوی شود و وابستگی به نفت تمام شود و جهش علمی و فناوری ادامه داشته باشد.

وی با تاکید بر مولفه های قدرت از جمله جغرافیا و ظرفیت‌های دانش گفت: آنچه نمیتواند توسط بیگانگان از ما گرفته شود به ما قدرت می‌دهد به شرط آنکه تفکر و برنامه ریزی متناسب با عمل باشد در غیر این‌صورتمولفه های قدرت آفرین اقتصاد تئوریزه می شوند.

رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به ظرفیت‌های استان خوزستان گفت: مدیریت۸۵ درصد منابع نفتی و گازی کشور، حدود ۹۵ درصد تامینخوراک پالایشگاهی کشور و ۲۰ درصد منابع گازی کشور در این استان است که نشان میدهد با منبع عظیمیدر استان خوزستان روبرو هستیم.

وی با اشاره به امکان تولید محصولات متنوع از نفت خام گفت: مطابق منابع، نفت خام از عدد کربن یک تا عدد کربن۷۰را شامل می شود. برخی منابع تعداد محصولات رسمی تولیدی از نفت خام را ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ اعلام کرده اند اما برخی محققان با فرآوری محصولات نوین به نظریه تعداد محصولات متناسب با ایزومرهای متنوع هیدروکربوری معتقدند.

دکتر گلستانباغ افزود: به عنوان مثال از کربن۱۶ (ستان)می‌توان۶۰۵۳۳ ایزومر تولید کرد، و منابع متعدد تنوع ایزومری را تنوع محصولات نهایی عنوان می کنند و با این نگاه انقلاب محصولات و ارزش آفرینی در منابع هیدروکربوری را شاهد هستیم.برای نمونه ایزومر سین‌پلاتین به عنوان یک داروی درمان سرطان استفاده می‌شوددر حالی که ایزومر ترانس آن،هیچ نوع خاصیت پزشکی ندارد و این تنوع ایزومری خود شاخص های محصولات را تغییر می دهد لذا این حوزه می‌تواند از لحاظ دانش و اشتغال و قدرت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: آمار تولیدی نفت و گاز سال ۱۳۹۸کشور نشان می‌دهد که از مجموع تولیدی نفت و گازحدود۱۸ درصد آن صادرات ، ۴۳ درصد تبدیل به سوخت ،۱۰ درصد خوراک پتروشیمی‌ها،۱۶ درصد اتلاف،۸ درصد تزریق و ۵ درصد نیز فلرینگ صورت گرفته است، مطابق این آمار حدود ۷۵ درصد منابع هیدروکربوری خام فروشی یا خام خواری/خام سوزی شده است.

وی با بیان اینکه نفت یک منبع ثروت آفرین برای تولید دانش، اشتغال و افزایش قدرت اقتصادی است گفت: مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس و منابع متعدد عدد تولید ثروت و ارزش افزوده در برخی محصولات نیمه خام یا خام صادراتی در صورت ادامه زنجیره می تواند حدود ده برابر ارزش فعلی ثروت و ۲۰۰ برابر میزان فعلی اشتغال تولید کند.

گلستانباغ با تاکید بر ضرورت توسعه ارزش افزوده در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی و تولید هوشمند نفت گفت: ما در دنیا شاهد پالایشگاه هایی با ظرفیت ۲۰۰۰ بشکه در روز نیز هستیم و این در حالی است که توسعه پالایشگاه در کشور با بی مهری مواجه شده است.

رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در پایان بر ضرورت ساماندهی محیط حکمرانی و برنامه‌ریزی در حوزه نفت و گاز، القای نگرش سودمحوری به جای سوخت محوری و نقش پررنگ صنعت پالایش در توسعه متوازن تاکید کرد.