معاونت سیاسی و اجتماعی خوزستان در کنار مردم
معاونت سیاسی و اجتماعی خوزستان در کنار مردم
استان خوزستان از دیرین یک استان سیاسی با پیش زمینه فرهنگی و اجتماعی بوده است. احزاب و تشکلهای دانشجویی و سیاسی به عنوان حسگرهای سیاسی استان نقش مهمی در حیات جریان های سیاسی دارند.

به گزارش آوای دانشجو از اهواز، فعالیت سیاسی و فرهنگی نبض حیات و نشانه زنده بودن یک جامعه است و اصولا جامعه زنده به کنش های سیاسی و فرهنگی خود وابسته است و هر اندازه جامعه پویاتر، تحرک سیاسی و اجتماعی بالاتر است.

سیاست خردورزانه و فعالیت فرهنگی رشددهنده مسیر تعالی هر ملتی را تضمین می کند و هر اندازه جامعه درگیر سطحی نگری و سیاست زدگی شود، به همان اندازه و یا بیشتر در گرداب مشکلات دست و پنجه نرم می زند. رشد و هدایت سیاسی براساس موازین قانونی و اخلاقی و بستر سازی برای فعالیت آزاد و خردورزانه کار ویژه هر دولتی است.

دولت آیت الله رئیسی در استان خوزستان در یکسالی که بر مسند قدرت رسیده است، توانسته است بویژه در ماههای اخیر جریان های سیاسی استان که اتفاقا بسیار قوی و ریشه دار هستند، همراه ساخته و تعادل بخشی کنند. این فضای سیاسی متعادل می تواند پیش درآمدی برای حل مشکلات انباشته شده خوزستان باشد.

استان خوزستان یکی از استانهای مهمی است که در حوزه سیاسی و اجتماعی با وجود ظرفیت های بالای مردمی و اجتماعی از نظر کنشگری سیاسی دارای ضعف های است که در صورت عدم مدیریت درست و عقلانی و انقلابی، می تواند برای تمامی کشور بحران زا باشد.

بستر سازی برای آموزش و توسعه سیاسی و تقویت کنش های سیاسی و حمایت از آزادی های مدنی می تواند حیات سیاسی خوزستان را تضمین کند و فضای سیاسی و مطالبه گری را تسهیل کند.

بدون شک معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری قلب تپنده استان است و تحرک و پویایی این معاونت به مجموعه استانداری طراوت می بخشد. پس از حضور و استقرار دولت حضرت ایت الله رئیسی یکی از نخستین استاندارهای منصوب شده، جناب اقای خلیلیان بودند که نظر به اهمیت این استان، به شکل ویژه مصنوب شدند.

کریم کریمی تبار مسئول جبهه پایداری خوزستان با اشاره به اهمیت حمایت از جریان های سیاسی و مشورت گیری از این جریان ها بیان داشت: سالانه بیش از ۹۰۰ اعتراض جمعی و صنفی در خوزستان وجود دارد که نشان از وجود فضای مطالبه گری در جامعه است.

وی افزود: دولت آیت الله رئیسی فرصتی مغتنم برای تقویت و توسعه فضای سیاسی اخلاق مدار و قانونی است و هر اندازه جریان های سیاسی فعال و پر تحرک باشند، به نفع دولت و مردم است. این فعالیت سیاسی سالم نباید به سهم خواهی و لشکرکشی تعبیر شود.

مسئول جبهه پایداری خوزستان با اشاره به اهمیت معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در هدایت این جریان های سیاسی گفت: سالهای پیشین این معاونت به جای هدایت سیاسی به پاتوق سیاسی تبدیل شده بود و جریانی خاص با نیت های خاص حضور داشتند. این باعث رخوت در فعالیت سیاسی شده بود.

وی با اشاره به انتصاب اخیر معاونت سیاسی در استانداری خوزستان گفت: این معاونت که فردی جوان و پر انگیزه و مومنی است باید با همین انرژی زمینه فعالیت جریان های انقلابی را فراهم کند. در سطح شهرستانها فعالیت سیاسی نیاز به تقویت و ریل گزاری دارد که این باید در اولویت معاونت باشد.

با انتصاب عبدالرضا سیفی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی استانداری خوزستان، به علت جوان و ناشناخته بودن وی در فضای سیاسی استان،جریانات سیاسی،به این انتصاب با نگاهی محتاطانه و ترکیبی از بیم و امید می نگریستند.

حال اگر چه با گذشت بیش از یک ماه از این انتصاب،هنوز برای ارزیابی عملکرد وی در این مسوولیت زود به نظر می رسد، اما نگاهی به عملکرد سرپرست جدید معاونت سیاسی استانداری خوزستان نشانه های امید بخشی از تحول در حوزه سیاسی استان خوزستان پدیدار شده است.

کریم رضادوست استاد برتر جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان داشت: استان خوزستان با وجود اهمیت در ماههای گذشته حقیقتا از نظر سیاسی و اجتماعی همراه و همسو با اهداف دولت آیت الله رئیسی نبود و جریان های فرهنگی و اجتماعی نتوانسته بودند با استانداری خوزستان همراهی کنند که این یکی از ضعف های استانداری خوزستان در یک سال گذشته بود.

رضا دوست اظهار داشت: سرپرست فعلی معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در این فرصت کم نشان داده اهل تعامل و اهل شنیدن حرف افراد و فعالین سیاسی و فرهنگی و دانشگاهیان و حوزویان است.

وی افزود: این پرکاری و تحرک و اجتماعی کردن مسایل خوزستان از سوی سرپرستی معاونت سیاسی از امنیتی و انتظامی شدن مسایل خوزستان جلوگیری می کند.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان داشت: رسانه نقش مهم و ارتباط دهنده قوی بین مردم و مسئولان است و اینکه جریان رسانه در حوزه سیاسی و اجتماعی فعال شده و به کار گیری شده یک نشانه خوبی است که می تواند تعامل مردم را دوسویه و قوی کند.

محمد علی دهقان پور مسئول انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز نیز با اشاره به اهمیت تشکل های دانشجویی در تحرک بخشی به فعالیت های سیاسی گفت: جنبش دانشجویی همواره پیش قراول فعالیت و کنشگری سیاسی بوده و هر دوره ی جنبش دانشجویی مورد احترام قرار گرفته، رونق سیاسی را شاهد بودیم.

مسئول انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با وجود اهمیت فعالیت سیاسی تشکل های دانشجویی در دولت گذشته از این ظرفیت برای هدایت سیاسی و کنشگری بهره برداری نشد. از دولت رئیسی انتظار است که با تشکل های انقلابی، دینی و جوان ارتباط وثیقی برقرار و از نظرات آنها استفاده کند.

دهقان پور بیان داشت: نباید اجازه داد نگاه سیاسی و سیاست زده بر فرهنگ و مطالب فرهنگی و مردمی غلبه کند و باید بتوانیم فعالیت ها را مطابق خواست و نیاز مردم و به وسیله مردم پیش ببریم.

وی افزود: از معاونت سیاسی و اجتماعی خوزستان که از جوانان انقلابی و پا به کار است انتظار داریم دیوار سخت و نفوذ ناپذیر معاونت سیاسی و تشکل های دانشجویی را بشکند و هر چند در این مدت کم به شکل شبانه روز دیدار و جلسه داشتند و با تشکل های دانشجویی نیز دیدارهای خوبی داشتند ولی این باید بسط و استمرار داشته باشد.

تقویت و غلبه جریان مردمی و فرهنگی و پرهیز از سیاسی کاری و اعتماد به جوانان می تواند زمینه رشد و بالندگی سیاسی را فراهم کند.