یوسفی: مقابله با پدیده ریزگردها باید از مسیر دیپلماسی فعال منطقه‌ای دنبال شود
یوسفی: مقابله با پدیده ریزگردها باید از مسیر دیپلماسی فعال منطقه‌ای دنبال شود
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در سال جدید به جز یک مرحله که منشاء گرد و غبار کانون‌های داخلی بود سایر موارد عمدتا از کانون‌های خارجی کشور ما را تحت تاثیر قرار داد، فلذا لازم است که مقابله با این پدیده از مسیر دیپلماسی منطقه‌ای از سوی وزارت خارجه دنبال شود.

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکارهای مقابله با پدیده ریزگردها در سطح کشور و به ویژه استان خوزستان، بیان کرد: برای مقابله با پدیده ریزگردها در دو بخش امکان تصمیم گیری و اقدام وجود دارد؛ یکی کنترل کانون های ریزگرد در داخل کشور است. در استان خوزستان ۸ کانون ریزگرد در طول یک دهه گذشته به وجود آمده است در برخی از استان های غربی کشور نیز شاهد تشدید این کانون های ریزگرد هستیم. دلیل اصلی آن نیز به سوءمدیریت در تخصیص منابع آبی و سیاست های غلط در حوزه منابع آبی در سطح کشور باز می گردد.

نماینده اهواز گفت: برداشت های غیر ضروری و غیر کارشناسی آب از سرشاخه ها از دیگر عواملی است که سبب شده تا استان هایی مانند خوزستان یا سایر استان های غربی که در تاریخ زیست بشریت سرشار از جلگه بوده به کانون ریزگرد تبدیل شود.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ در طول دولت گذشته حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای مقابله با پدیده ریزگردها برداشت شده است تا برای اصلاح کانون های ریزگرد هزینه شود اما امروز نتیجه ای دربرنداشته است که مسئولان باید به مردم پاسخگو باشند چرا اکنون وضعیت اینگونه است؟

این عضو کمیسیون عمران گفت: در بخش دوم ما با کانون های ریزگرد در خارج از کشور مواجه هستیم، در سال جدید به جز یک مرحله که منشاء گرد و غبار کانون های داخلی بود، سایر موارد عمدتا از کانون های خارجی کشور ما را تحت تاثیر قرار داد. علت این موضوع نیز به سیاست های زیاده خواهانه و غیر انسانی برخی از کشورهای منطقه باز می گردد.

نماینده اهواز گفت: احداث سدهای متعدد باعث برهم ریختن اکوسیستم شده است اتفاقی که در داخل کشور به دنبال سیاست های غلط آبی و بخشی نگری رقم خورده است، اکنون در سطح منطقه نیز در حال تکرار است، ساخت سدهای بزرگ غیر کارشناسی در ترکیه اکوسیستم منطقه را برهم زده است.

اقدامات زیاده‌خواهانه کشورهای منطقه ۲۱ درصد بیابان‌زایی را افزایش داده است

یوسفی با بیان اینکه این اقدامات غیر کارشناسی سبب شده تا ۲۱ درصد بیابان زایی افزایش پیدا کند، عنوان کرد: دیپلماسی فعال منطقه ای در این حوزه باید از سوی وزارت امورخارجه دنبال شود.

وی گفت: از تلاش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در طول ۶ ماه گذشته قدردانی می کنیم. جلساتی در سطح معاونین وزرا برگزار شده و پیشنهاد ما این بود که کشورهای منطقه را در سطح سفرا و وزرا دعوت کنیم تا بتوانیم برنامه ریزی برای مقابله با پدیده ریزگردها داشته باشیم. اگر پدیده ریزگردها از وضع موجود فراتر رود صرفا یک کشور یا دو کشور ضرر نخواهند کرد بلکه کل اکوسیستم منطقه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که به راحتی نیز قابل جبران نخواهد بود.

انتهای پیام