باورهای نادرست در مورد ازدواج را بشناسید
باورهای نادرست در مورد ازدواج را بشناسید
رییس گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اهمیت ازدواج در زندگی انسان ها، باورهای نادرست در خصوص این مقوله با ارزش را تشریح کرد.

زهرا عسکراوی شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: از جمله باورهای غلط در مورد ازدواج این است که فرد تصور کند این شخص (مرد یا زن ) تنها فردی است که می تواند با او ازدواج کند بنابراین پیش از  ازدواج باید ضمن رعایت ملاحظات خانوادگی ، اجتماعی و مذهبی در باره افراد تحقیق کرد.

وی به این باور نادرست مبنی بر اینکه پس از ازدواج می توان شخصیت همسر را تغییر دهم اشاره کرد و افزود: تغییر دادن شخصیت و رفتار همسر تقریبا غیرممکن است در حقیقت تنها نتیجه تلاش برای تغییر رفتار و شخصیت همسر ، ایجاد اضطراب در زوجین می باشد.

عسکراوی ادامه داد: “ازدواج ، مشکلات مالی ام را خودبخود حل و فصل خواهد کرد” از جمله دیگر تصورات اشتباه است؛ مشکلات مالی سبب بروز بحران می شود ، بهتر است زوجین در آستانه ازدواج ، برنامه مدونی برای مدیریت مسایل مالی خود طراحی و اجرا کنند.

رییس گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت خوزستان به باور نادرست “باید همسرم نمونه باشد” اشاره کرد و گفت: مشکلات زناشویی زمانی بروز می کند که یکی از زوجین بخواهد هویت و شخصیت همسرش را تغییر داده و بر اساس میل خود بازسازی نماید.

وی در خصوص تاثیر مثبت ازدواج برای زوجین توضیح داد:  آرامش، تلاش برای تامین معاش، احساس مسئولیت و توسعه خود از جمله این اثرات است.

عسکراوی به مهارت های لازم در زن و مرد اشاره کرد و افزود: مهارت در خود آگاهی، همدلی و تصمیم گیری از جمله این مهارت ها محسوب می شوند.

رییس گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: روبرو شدن با یک تصمیم، حق انتخاب و بررسی بر اساس اطلاعات، ارزیابی پیامدهای پیش بینی شده حق انتخاب، تعهد به تصمیم، برنامه ریزی برای انجام تصمیم ، اجرا یا انجام تصمیم و ارزیابی پیامدهای واقعی اجرا کردن یا انجام دادن تصمیم از جمله اصول مهارت تصمیم گیری هستند.