دوره تربیتی و آموزشی بسیج دانشجویی خوزستان در مشهد الرضا برگزار می شود
دوره تربیتی و آموزشی بسیج دانشجویی خوزستان در مشهد الرضا برگزار می شود
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: بسیج دانشجویی در راستای تربیت نیروی در تراز انقلاب دوره تربیتی و آموزشی الصافات را در مشهد برگزار می کند.

رضا نظری در گفت و گو با خبرنگار اوای دانشجو در اهواز، اظهار داشت: هر تشکیلاتی برای بقا، حفظ و حرکت به سوی آرمان‌های خود همواره نیاز به تربیت انسان‌هایی دارد که در کشاکش بحران‌ها و فتنه‌ها مستحکم بر سر آرمان‌های خود بمانند و با فکر باز و خلاق و اراده‌ای قوی به سوی آرمان‌های متعالی حرکت کنند.

وی افزود: دوره‌ی تربیتی آموزشی الصافات به‌همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران و با هدف تربیت انسان تراز انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد: ایندوره‌ی تربیتی آموزشی در چهار محور معرفتی، بصیرتی، معنوی و مهارتی برگزار می‌شود. در این دوره ابتدا نام‌نویسی دانشجویان مستعد انجام می‌شود و افراد پس از مصاحبه و گزینش وارد دوره شده و پس از فراگرفتن آموزش‌های لازم به این دانشجویان گواهی پایان دوره اعطا می‌شود.

نظری بیان کرد: دوره‌ی الصافات به دوشکل متمرکز و نیمه‌متمرکز است که دوره‌ی غیرمتمرکز در طول سال تحصیلی در دانشکده‌‌های مختلف در قالب جلسات پاتوق اندیشه برگزار شده است و دوره‌ی متمرکز نیمه‌ی تابستان امسال به مدت ۱۵  روز در مشهد و تهران و بهمن‌ماه امسال به‌مدت یک‌هفته در قم برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: دوره‌ی الصافات برگرفته از اندیشه‌ی معلم شهید استاد مطهری و امامان انقلاب اسلامی است. بگزاری بیست‌وهشت دوره‌ی تربیتی آموزشی الصافات با همه‌ی فراز و نشیب‌های آن نشان از پشتوانه محتوایی قوی، غنی  و همچنین ریشه‌دار بودن در یک تشکیلات قوی و مستحکم دارد.

این دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهارکرد: امیدواریم برگزاری دوره‌های دانشگاه محور در تمام دانشگاه‌ها گسترش یابد زیرا این دوره‌ها در تربیت نیروهای تراز  انقلاب اسلامی بسیار مؤثر است و برای ساختن مدیران آینده کشور به این دوره‌ها نیازمند هستیم؛ امیدواریم مسئولان هم تا جایی که امکان دارد از این دوره‌های مؤثر حمایت کنند تا در آینده دانشجویانی تربیت کنیم که از دو بال تعهد و تخصص برخوردار باشند.