افزایش توان ناوگان حمل ونقل شرکت آغاجاری
افزایش توان ناوگان حمل ونقل شرکت آغاجاری
مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: با پشتیبانی این شرکت توان ناوگان حمل ونقل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری افزایش می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، مهندس امیر بصیری روز شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱  در نشست با مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری گفت: با به اشتراک گذاری ظرفیت ها در راستای تسهیل خدمات حمل ونقل و افزایش توان ناوگان ترابری تعداد ۷ دستگاه مینی بوس از طریق  مدیریت عملیات ترابری  و۳ دستگاه اتوبوس از طریق شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران تا زمان بروز آوری نیازمندی‌های ترابری در اختیار شرکت آغاجاری قرار می‌گیرد.

در این نشست مهندس جواد تقی‌زاده مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ضمن تشریح اقدامات عملیاتی این شرکت و نقش مهم ناوگان ترابری در تحقق برنامه‌های تولیدی و عملیاتی بر نقش پشتیبانی و اشتراک گذاری ظرفیت‌ها و امکانات مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی مناطق نفت خیز جنوب تاکید نمود.

مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که با هدف بررسی و رفع تنگناهای حوزه ترابری در شرکت نفت و گاز آغاجاری حضور یافت از کارگاه عملیات ترابری سنگین این شرکت بازدید کرد.