یازده انتصاب جدید در استان خوزستان
یازده انتصاب جدید در استان خوزستان
در احکام جداگانه‌ای‌ یک فرماندار، ۴ بخشدار و ۶ معاون فرماندار در استان خوزستان منصوب شدند.

در احکامی جداگانه‌ای از سوی استاندار خوزستان یک فرماندار، ۴ بخشدار و ۶ معاون فرماندار در خوزستان منصوب شدند.

در این احکام  ایاد مطوری به سمت فرماندار شهرستان هویزه، امید جوکار، عباس امینی فر، علیرضا شرفی، سید صالح نیکدار بینش و حمید جهان‌بین به ترتیب به سمت سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان‌های هندیجان، شادگان، دشت آزادگان، امیدیه، مسجد سلیمان منصوب شدن.

در عین حال طی احکامی جداگانه حسین رحیمی به سمت بخشدار دزفول، عارف مزرعه به سمت سرپرست بخشداری بستان دشت آزادگان، ابراهیم ساکی به سمت بخشدار اسماعیلیه اهواز، سید مسعود حاصلی مفرد به سمت سرپرست بخشداری جایزان شهرستان امیدیه منصوب شدند.

همچنین حجت‌الله قیصری نیز به عهده‌دار معاونت فرمانداری شهرستان دزپارت شد.