در جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم دکتر علی‌محمد آخوندعلی برای ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز تایید شد.
در جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم دکتر علی‌محمد آخوندعلی برای ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز تایید شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تایید حکم تعدادی از روسای دانشگاه‌ها در کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: ۲۴ رییس دانشگاه که شش نفر روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و ۱۸ نفر روسای دانشگاه‌های آموزش عالی کشور هستند مورد تایید هیئت منتخب شورا […]

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تایید حکم تعدادی از روسای دانشگاه‌ها در کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: ۲۴ رییس دانشگاه که شش نفر روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و ۱۸ نفر روسای دانشگاه‌های آموزش عالی کشور هستند مورد تایید هیئت منتخب شورا قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش دکتر سعیدرضا عاملی از تایید حکم تعدادی از روسای دانشگاه‌ها در کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: ۲۴ رییس دانشگاه که ۶ نفر روسای دانشگاه های علوم پزشکی هستند و ۱۸ نفر روسای دانشگاه‌های آموزش عالی کشور هستند مورد تایید هیئت منتخب شورا قرار گرفته است.

گفتنی است دکتر عرفان خسرویان‌ چم‌پیری به‌عنوان ریاست دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دکتر سید علی قاسم‌زاده به عنوان ریاست دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، دکتر مجتبی عباسیان به عنوان ریاست دانشگاه بناب، دکتر محمد راد شکویان به عنوان ریاست دانشگاه مراغه، دکتر علی‌محمد آخوندعلی به عنوان ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر عباس سیوکی به‌عنوان ریاست دانشگاه تربت حیدریه، دکتر علی نظری به عنوان ریاست دانشگاه لرستان، دکتر علیرضا خواجه شاهکویی به عنوان ریاست دانشگاه گلستان، دکتر حسین اکبری فرد به عنوان ریاست دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر حسین شکفته به عنوان ریاست دانشگاه جیرفت، دکتر محمد علی زنگنه اسدی به عنوان ریاست دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر یاسر پیرعلی به عنوان ریاست دانشگاه شهرکرد، دکتر جلال بازرگان به عنوان ریاست دانشگاه زنجان، دکتر احمد اسماعیلی به عنوان ریاست دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان، دکتر عباس نیک نژاد به عنوان ریاست دانشگاه میبد، دکتر محمد صادقی به عنوان ریاست دانشگاه هرمزگان، دکتر حامد نجفی آشتیانی به عنوان ریاست دانشگاه ولایت، دکتر محمدکاظم وکیل به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا، دکتر حبیب غزنوی به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دکتر ارسلان خادمی‌فر به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد، دکتر علی اصغر خیرخواه وکیل آباد به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت، دکتر آرش خجسته به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هوشمند و دکتر سعید گل فیروزی به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان مورد تایید قرار گرفتند