راه اندازی چاه شماره ۲۷رامشیر طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید
راه اندازی چاه شماره ۲۷رامشیر طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید
معاون مدير در طرح هاي نگهداشت و افزايش توليد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: چاه شماره 27 رامشیر طرح‌هاي نگهداشت و افزايش توليد 28 مخزن ناحيه آغاجاري راه اندازی شد.

معاون مدیر در طرح های نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: چاه شماره ۲۷ رامشیر طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ۲۸ مخزن ناحیه آغاجاری راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب، مهندس منصور نصاری پور بیان داشت: راه اندازی و بهره برداری از چاه ۲۷ رامشیر به عنوان اولین چاه این پروژه می باشد که جا دارد از زحمات و همکاری های انجام شده دست اندرکاران و مسئولین ادارات ستادی و عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ادارات ذی ربط شرکت بهره برداری آغاجاری خصوصاٌ واحدهای عملیاتی که نهایت همکاری را در راه اندازی این چاه داشته اند، قدردانی گردد.

وی خاطرنشان ساخت: چاه های زیادی از طرح نگهداشت و افزایش تولید راه اندازی شده یا در حال راه اندازی هستند که از جمله آنها چاه نرگسی ۱۳ است که هفته گذشته راه اندازی گردید