ایمنی ساختمان‌های “عبدالباقی” در حال بررسی است
ایمنی ساختمان‌های “عبدالباقی” در حال بررسی است
سرپرست شهرداری آبادان از بررسی ایمنی ساختمان‌های هلدینگ عبدالباقی در سطح شهر آبادان خبر داد.

محمدرضا متور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت ایمنی ساختمان‌های عبدالباقی (مالک ساختمان متروپل) در شهر آبادان اظهار کرد: بازدیدهای اولیه از وضعیت ایمنی ساختمان‌های هلدینگ عبدالباقی انجام شده است اما در مورد استحکام بنای این ساختمان‌ها نامه‌هایی به نظام مهندسی در خصوص ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی ساختمان، ارسال شده که این موضوع نیز در حال پیگیری است.

وی افزود: بازدید و بررسی نهایی در مورد استحکام بنای ساختمان‌های عبدالباقی توسط نظام مهندسی ادامه دارد.

سرپرست شهرداری آبادان گفت: اگر اعلام شود که ساختمان یا ساختمانی پرخطر است، باید تخریب شود.