کپوبافی دزفول در انتظار جهانی شدن
کپوبافی دزفول در انتظار جهانی شدن
کپوبافی دزفول استان خوزستان از جمله پرونده‌های در دست اقدام برای ثبت جهانی است.

مریم جلالی معاون صنایع دستی و هنرهای دستی وزارت میراث فرهنگی اظهار کرد: کپوبافی دزفول استان خوزستان از جمله پرونده‌های در دست اقدام برای ثبت جهانی است.

 معاون صنایع دستی و هنرهای دستی وزارت میراث فرهنگی گفت: داوری‌های مربوط انجام شده و امیدواریم در جشنواره  فجر صنایع دستی در هفته ملی صنایع دستی در تهران میزبان ارزیابان شورای عالی باشیم و ثبت چهار شهر جهانی را انجام دهیم.

حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ سال، بافت کپو در روستاهای دهستان شهیون و عمدتا روستای پامنار استان خوزستان به‌دلیل وجود نخلستان در این روستا رواج دارد.

کپو در گویش محلی دزفولی، به ظرف حصیری کروی سر دار که از برگ خرما و کرتک بافته می‌شود، گفته می شود قبل از این پسوند (کرتله) را به دنبال داشت اما امروزه به گفتن کپو اکتفا می‌شود این محصول توسط زنان و دختران روستایی بافته می‌شود.

پایان متن/