سید محمد موسوی سرپرست حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون شد
سید محمد موسوی سرپرست حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون شد
با صدور حکمی توسط رئیس حراست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سرپرست حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی شهرام تقوی پور رئیس حراست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سید محمد موسوی بعنوان سرپرست حراست شرکت نفت و گاز مارون منصوب شد.

از سوابق موسوی می توان به ریاست حراست شرکت نفت و گاز اروندان ، مدیر حراست فرمانداری اهواز ، بخشدار مرکزی شهر اهواز ، معاون حراست شهرداری اهواز و … اشاره کرد.

https://naftonline.ir/news/27305/