مدیر روابط عمومی سازمان اب و برق خوزستان منصوب شد
مدیر روابط عمومی سازمان اب و برق خوزستان منصوب شد
عباس صدریان فر” مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با صدور حکمی، “مهدی عظیمی فر” را بعنوان مدیر روابط عمومی این سازمان منصوب کرد و از زحمات صادقانه “مهران مومن غریب” در دوره مسئولیت تقدیر کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “عباس صدریان فر” مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با صدور حکمی، “مهدی عظیمی فر” را بعنوان مدیر روابط عمومی این سازمان منصوب کرد و از زحمات صادقانه “مهران مومن غریب” در دوره مسئولیت تقدیر کرد.

در بخشی از این حکم خطاب به “مهدی عظیمی فر” آمده است: انتظار میرود با رعایت اصول “عدالت محوری” ، “روحیه انقلابی و جهادی” و ” فسادستیزی” و با هماهنگی، همکاری و ارتباط موثر با دیگر واحدهای سازمان ، شرکتهای طرف قرارداد و زیرمجموعه و همچنین واحدهای ستادی وزارت نیرو اهتمام ورزید .