دشمن با پیشرفت ایران مخالف است/ بسیج دانشجویی از اعتراض برای اصلاح حمایت می کند
دشمن با پیشرفت ایران مخالف است/ بسیج دانشجویی از اعتراض برای اصلاح حمایت می کند

به گزارش آوای دانشجو خوزستان از اهواز، در اغتشاشات اخیر دشمن تلاش کرد به بهانه حجاب و با رمز گشت ارشاد مسیر اصلاح و اعتراض که جزو کارکترهای فرهنگی ملت ایران است را مختل و آتش و آشوب و فتنه را پیاده سازی کند. برای بررسی ابعاد جامعه شناختی این اغتشاشات آوای دانشجو گفت‌وگویی را با […]

به گزارش آوای دانشجو خوزستان از اهواز، در اغتشاشات اخیر دشمن تلاش کرد به بهانه حجاب و با رمز گشت ارشاد مسیر اصلاح و اعتراض که جزو کارکترهای فرهنگی ملت ایران است را مختل و آتش و آشوب و فتنه را پیاده سازی کند. برای بررسی ابعاد جامعه شناختی این اغتشاشات آوای دانشجو گفت‌وگویی را با علی صنیعی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه نفت انجام دادند.

علی صنیعی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت گفت: انقلاب اسلامی در طی چهار دهه گذشته از سوی انواع فتنه ها و دسیسه های دشمن مورد آماج حملات دشمن قرار گرفته است که شاهدیم از همه ی این فتنه ها به واسطه پشتوانه قوی مردمی با موفقیت عبور کرده است.

وی گفت: در اغتشاشات اخیر مدل فتنه انگیزی دشمن تفاوت هایی پیدا کرده است و هدف اصلی دشمن وارد کردن اغتشاشات به فضای دانشگاه بوده است و ضربه زدن به مسیر پیشرفت علم در کشور و به تعطیلی کشاندن دانشگاه ها بود.

دشمن در اغتشاشات دنبال تعطیلی مراکز علمی بود

مسئول بسیج داتنشجویی دانشگاه نفت گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از دانشجویان در سال ۹۸ یک سری نقاط مشخص می کنند که دشمن به دنبال آن است که در درجه اول می فرمایند دشمن به دنبال هویت زدایی از دانشگاه و آرمان زدایی از دانشگاه(دانشجو)است و در ادامه هویت را اینگونه تفسیر می کنند: ایدئولوژی ،تفکر، ارزش ها هویت یک ملت است.

وی بیان داشت: امروز بعضا مشاهده می کنیم آرمان بعضی از دانشجوها به شدت نزول کرده و تا مختلط شدن سلف سرویس دانشگاه پایین آمده است.  این یک زنگ خطری برای مسئولین فرهنگی دانشگاه هااست. در واقع اگر از یک دانشجو آرمانش گرفته شود عملا چیزی از یک دانشجو باقی نمی ماند.

مسیر گفتگو در دانشگاه و جامعه باید باز باشد

صنیعی تاکید کرد: نکته  مهمی که دشمن دست روی دانشگاه ها گذاشته است این است که دانشگاه از نظر خوراک رسانه ای برای دشمن یک منبع قوی محسوب می شود و از این حیث بسیار ارزشمند برای دشمن محسوب می شود‌. نمونه بارز آن دانشگاه صنعتی شریف بود.

وی در پایان گفت: رهبری معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان سال ۹۴ به یک نکته اشاره می کنند که  کرسی های آزاد اندیشی باید به معنای واقعی کلمه در دانشگاه تشکیل شود.باید حاکمیت مسیر و کانال روشنی برای شنیده شدن صدای اعتراض مردم ایجاد کند و مانع از این بشود که اعتراض حقیقی مردم دستاویز اغتشاش های دشمنان شود‌.

انتهای پیام