مراسم ” دانشگاه ما شایسته پاکیزگیست” در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار شد
 مراسم ” دانشگاه ما شایسته پاکیزگیست” در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار شد
سیامک خشنوانیا دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت نیز با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در هر موضوعی برای نهادینه شدن در سطح جامعه گفت: تبیین اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی نیازمند انجام کار فرهنگی در سطح جامعه است تا این موضوع مهم به یک دغدغه برای همه اقشار جامعه باشد و مجموعه انجمن اسلامی دانشجویان نیز آماده هرگونه همراهی و کمک در این زمینه می باشد.

به گزارش آوای دانشجو خوزستان؛ انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت وکانون میراث سبز دانشگاە علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در اقدامی ،محوطه دانشگاه را پاکسازی نمودند.

این مراسم باشعار دانشگاه ما شایسته پاکیزگیست در روز ۲ آذر ۱۴۰۱توسط جمع کثیری از دانشجویان کارکنان و اساتیدبرای نمادینە کردن حفاظت از محیط زیست شروع شد و با همکاری دانشجویان اساتید و کارکنان محوطه دانشگاه را از زباله پاکسازی کردند و تعداد زیادی از دانشجویان مختلف در این حرکت زیست محیطی شرکت کردند و توانستند با یاری همدیگر جایگاه دانشجو و دانشگاه را که عضوی جدایی ناپذیر از محیط زیست و اجتماع است را دوباره پر رنگتر کنند، و پیمان دوستی خود را با طبیعت در میان مردم اعلام دارند.


در ابتدای برنامه جناب اقای دکتر محمد زاده معون فرهنگی اجتماعی دانشجویی دانشگاه و همچنین جناب اقای دکتر برادران استاد گروه ترویج و اموزش کشاورزی در سخنانی کوتاه بیان داشتند که این چنین برنامه هایی موجب ارتقا سطح فرهنگ برای حفظ محیط زیست شده و نشان پویایی نشاط و حس مسعولیت پذیری دانشجویان است.

در پایان این برنامه که به حضور سرپرست محترم دانشگاه جناب اقای دکتر فیاضی همراه بود دانشجویان با انگشت نگاری نمادین تعهد خود را در جهت حفظ محیط زیست اعلام کردند .


سیامک خشنوانیا دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت نیز با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در هر موضوعی برای نهادینه شدن در سطح جامعه گفت: تبیین اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی نیازمند انجام کار فرهنگی در سطح جامعه است تا این موضوع مهم به یک دغدغه برای همه اقشار جامعه باشد و مجموعه انجمن اسلامی دانشجویان نیز آماده هرگونه همراهی و کمک در این زمینه می باشد.


سیده فاطمه زهرا حسن زاده دبیر کانون میراث سبز گفت که هدف از این کار نمادی، بر اساس اساسنامه حفظ و گسترش فرهنگ زیست محیطی و اشاعه ی آن بین تمامی دانشجویان و دانشگاه می باشد و از تمامی دانشجویان اساتید و کارکنان تشکر و قدر دانی کرد که دوباره برای صلح با طبیعت دستانشان گرم بود و امیدوارم در قدمهای بعدی برای حمایت از این کارهای محیط زیستی و اشاعه ی آن در دانشگاه و بیرون از دانشگاه ما را یاری کنند.همچنین تشکر ویژه داریم خدمت اعضای گروه هوپاد بابت همکاری که در این برنامه داشتند

.

انتهای گزارش