انتصاب عضو جدید در هیات بدوی وزارت نفت
انتصاب عضو جدید در هیات بدوی وزارت نفت
با حکم جواد اوجی وزیر نفت، سعید آتشبار مدیر روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عضویت هیات بدوی وزارت نفت منصوب شد.

با حکم وزیر نفت، سعید آتشبار مدیر روابط عمومی مناطق نفتخیز جنوب در هیات بدوی وزارت نفت منصوب شد.

رویکرد وزیر نفت و وزارت خانه وی و به تبع آن شرکت های زیرمجموعه آن در اعتماد به جوانان فسادستیز و آرمان خواه، نویدبخش تحولی شگرف در ساختار حکمرانی صنعت نفت است.