نفت و گاز اروندان در مسیر سازندگی
نفت و گاز اروندان در مسیر سازندگی
برای نخستین بار در كشور عملیات مشبک کاری 3 جداری یک حلقه چاه در میدان نفتی دارخوین با موفقیت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، مهندس غلامحسین موازی مدیر امور فنی شرکت نفت و گاز اروندان در این خصوص گفت: مشبک کاری ۳ جداری چاه شماره ۲ میدان نفتی دارخوین در شرکت نفت و گاز اروندان در یک مرحله و در فاصله ۱۴۳۵ متری تا ۱۵۹۰ متری به طول ۱۴۰ متر انجام شد.

وی افزود: برای نخستین بار در کشور عملیات مشبک کاری ۳ جداری “۷ و “۸/۵-۹ و “۸/۳-۱۳ بطور هم زمان در چاه شماره ۲ میدان نفتی دارخوین انجام شد که چنین عملیاتی تاکنون در کشور بی سابقه بوده است.

وی در زمینه عملیات مشبک کاری گفت: این عملیات پس از راندن لوله جداری در چاه های نفت و گاز با هدف برقراری ارتباط میان چاه و مخزن براساس محاسبات مهندسی مخازن و مهندسی نفت با استفاده از گلوله‌های مشبک کاری در طبقه و عمق خاص زمین اعمال می‌شود.

مدیر امور فنی شرکت نفت و گاز اروندان تصریح کرد: این چاه درطول دوره تولید به علت کاهش فشار جریانی و در نتیجه کاهش توان تولید، در ۳ مرحله توسط دکل تعمیر شد و سرانجام با نصب پلاگهای سیمانی جهت ایمن سازی، چاه متروکه گردید.

وی اذعان داشت: با توجه به نیاز مبرم به چاه تزریق پساب در میدان نفتی دارخوین و جهت صرفه جویی در حفاری یک چاه جدید، تعمیر این چاه جهت تبدیل به چاه تزریق پساب علیرغم ریسک های موجود در دستور کار شرکت نفت و گاز اروندان قرار گرفت که با انجام محاسبات دقیق مهندسی و طراحی اثربخش عملیاتی، مشبک کاری ۳ جداره برای اولین بار در کشور در این چاه با موفقیت انجام و چاه با دبی تزریقی ۱۰ بشکه در دقیقه و فشار تزریق حدود ۹۰۰ پام ، در برنامه تزریق پساب در میدان نفتی دارخوین قرار گرفت.

وی افزود: این عملیات بی نظیر با نظارت کارشناسان و متخصصان شرکت نفت و گاز اروندان در مدت ۲۲ روز و به وسیله این مدیریت محقق شد و چاه هم اکنون در مرحله نصب خطوط سطحی جهت تزریق پساب می باشد.

مهندس موازی در پایان گفت: عملیات مشبک کاری ۳ جداری ضمن اینکه برای نخشتین بار در کشور انجام می شد،  صرفه جویی چند صد هزار دلاری جهت احداث و حفاری چاه جدید را در صنعت نفت کشور در پی داشت و این چیزی جز خودباوری، اتکا و اعتماد به مهندسین و کارشناسان داخلی نبوده، به طوری که با حداقل هزینه ممکن این عملیات با موفقیت به سرانجام رسید.