معاون فرهنگی وزیر علوم: برای حل مسایل کشور باید به دانشجویان اعتماد کرد
معاون فرهنگی وزیر علوم: برای حل مسایل کشور باید به دانشجویان اعتماد کرد
معاون فرهنگی وزیر علوم در همایش «دانشگاه، انقلاب اسلامی و مسوولیت های اجتماعی» در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: برای حل مسایل و هویت بخشی در جامعه باید به دانشگاه اعتماد و مسولیت سپرد.

عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی وزیر علوم در همایش «دانشگاه، انقلاب اسلامی و مسوولیت های اجتماعی» در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اظهار داشت:  مهم‌ترین مسولیت اجتماعی قیام لله است و مبارزه با طاغوت است.
وی افزود: انقلاب اسلامی یک روح در جهان بی روح بود و در شرایطی که مسیر تاریخی ضد دین بود، انقلاب اسلامی شکل گرفت.
معاون فرهنگی وزیر علوم بیان داشت: انقلاب اسلامی همینه استبداد و استکبار را شکست و در این مسیر دانشگاه نقش ویژه داشت.
وی گفت: در ادبیات قرآنی در مسیر دفاع از انقلاب و مبارزه با استکبار همه وظیفه داریم.
این استاد دانشگاه افزود: دانشگاه یک نهاد موثر است و با متن اجتماعی ارتباط وسیعی دارند و این وظیفه دانشگاه را سنگین می‌کند.
کلانتری گفت: در پیش از انقلاب، دانشگاه با متن اجتماعی ارتباط نداشت و یک محصول وارداتی بود که انقلاب فرهنگی برای تغییر این شرایط بود و بعد از انقلاب دانشگاه سعی کرد به متن جامعه برگردد.
وی گفت: باید مسولیت اجتماعی دانشگاه را مجدد بازبینی قرار دهیم و برای دانشگاه تکلیف اجتماعی تعریف کنیم. دانشگاه که نتواند مسایل جامعه را پاسخ دهد ، دارای اشکال است.
کلانتری افزود: در دانشگاه ظرفیت های زیادی وجود دارد که باید فعال سازی شود. باید بتوانیم برای حل مسایل به دانشگاه اعتماد کنیم و به دانشجویان فرصت داد.
وی گفت: در دوره انقلاب دانشجویان بار اصلی را بر دوش داشتند و نهادهای مثل جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی و سپاه توسط دانشجویان شکل گرفت.
این مقام مسئول گفت: رویدادهای حل مسائل استان در دانشگاه برگزار و پیگیری شود و بویژه دانشگاه کشاورزی خوزستان ظرفیت بالایی در حل مسایل استان دارد.
وی گفت: انقلاب اسلامی مناسبتها و شرایط را تغییر داد و ارزشهای مثل عدالت و مبارزه با فقر و فساد را احیا کرد و امروز دستاورد انقلاب این است که یک رعیت زاده در بالاترین جایگاه علمی قرار می‌گیرد.
در ابتدای مراسم جمال فیاضی رییس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با اشاره به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت: استادان و دانشجویان  ظرفیت مناسبی برای حل مسایل حوزه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان را دارند.
وی ادامه داد: توسعه اقدامات فرهنگی و تربیت نیروی انقلابی از وظایف و مسولیت های اصلی دانشگاه است.
انتهای پیام