ارتباط شرکت نفت خیز جنوب و شرکت های عراقی
ارتباط شرکت نفت خیز جنوب و شرکت های عراقی
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در مراسم امضای تفاهم نامه با شرکت ملی نفت بصره گفت: وحدت ایران و عراق تأثیر مثبتی بر جبهه مقاومت خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در مراسم امضای تفاهم نامه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با شرکت ملی نفت بصره که در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت اهواز برگزار شد، این رُخداد را زمینه افزایش همکاری بین دو کشور ایران و عراق در حوزه صنعت نفت برشمرد و گفت: این اتفاق، فرصت مناسبی برای تقویت ارتباط بین دو کشور است؛ ما همه در یک جبهه و در کنار هم هستیم و این وحدت و همدلی بر جبهه مقاومت تاثیر مثبتی خواهد داشت.

به گفته ی وی، امضای تفاهم‌نامه امروز با برادران کشور عراق به جهت شناسایی ظرفیت های موجود در دو کشور برگزار می شود.

دانشی گفت: هدف ما هم افزایی برای شناخت ظرفیت ها است و امیدواریم برای پیش بُرد هرچه بهتر امور، کارگروهی در این خصوص تشکیل شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت بصره نیز در این مراسم گفت: بر خودم وظیفه دارم از مدیران مناطق نفت خیز جنوب به جهت میزبانی این شرکت تقدیر و تشکر نمایم.

وی ادامه داد: در این مدت بازدیدهای و دیدارهای خوبی صورت گرفت که قطعا می توانیم همکاری های خوبی با هم داشته باشیم. امیدواریم بتوانیم در کنار هم با نقاط مشترکی که داریم آینده خوبی را رقم بزنیم.