متروپل در ایستگاه پایانی
متروپل در ایستگاه پایانی
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با تلاش گروه های آواربرداری، عملیات آواربرداری در ساختمان متروپل پایان یافت.

به نقل از روبط عمومی منطقه آزاد اروند، پژمان فرجی ، اظهار داشت: پاز فرو ریختن باقیمانده سازه متروپل به سرعت عملیات آواربرداری از این ساختمان آغاز شد تا خیابان اصلی امیرکبیر بازگشایی شود.

وی افزود: متاسفانه بدلیل فروریختن ساختمان متروپل تردد در خیابان اصلی امیر کبیر و خیابان سعدی به مدت هشت ماه ممکن نبود که باعث گله مندی کاسبان اطراف متروپل شد.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: اکنون با پایان یافتن عملیات آوار برداری، خیابان های امیرکبیر و سعدی در اختیار دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری و آبفا قرار گرفت.

فرجی بیان کرد: انتظار می رود دستگاه‌های اجرایی با سرعت بخشیدن به آماده سازی خیابان های اطراف متروپل امکان تردد در آنها را فراهم کنند.

وی افزود: همه تلاش سازمان منطقه آزاد اروند سرعت بخشی به ایجاد زیرساخت‌های از بین رفته در خیابان‌های اطراف متروپل است تا هر چه سریع‌تر خیابان امیرکبیر بازگشایی شود و کسبه و بازاریان بتوانند فعالیت‌های روزانه خود را از سر بگیرند.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: شهروندان آبادانی تا پایان یافتن عملیات ایجاد زیرساخت‌ها در خیابان امیرکبیر محدودیت تردد در این خیابان را رعایت کنند تا سرعت بیشتری به کار داده شود.