رییس انجمن ژنتیک خوزستان منصوب شد
رییس انجمن ژنتیک خوزستان منصوب شد
رییس انجمن ژنتیک ایران طی حکمی علیرضا شافعی نیا استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان را به عنوان رئیس انجمن خوزستان منصوب کرد.به گزارش آوای دانشجو از اهواز، طی حکمی از سوی دکتر جلالی جواران رئیس انجمن ژنتیک ایران، دکتر علیرضا شافعی نیا عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به مدت دو سال نماینده این انجمن در خوزستان منصوب کرد.
طی این حکم ،دکتر شافعی نیا مسئول راه اندازی و توسعه‌ی انجمن ژنتیک و ایجاد همفکری علمی برای هم افزایی در شاخه های علم ژنتیک منصوب شدند.
انجمن ژنتیک یکی از قدیمی محافل علمی کشور است که از تاسیس آن در کشور بیش از ۶۰ سال می گذرد.
انجمن ژنتیک ایران در ۶ محور ژنتیک گیاهی، انسانی، جانوری، ریزسازواره‌ها، سلول های بنیادی و ذخایر ژنتیکی فعالیت می کند.
گفتنی است دانشگاههای خوزستان بویژه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از مراکز علمی فعال در حوزه ژنتیک است که در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی دانشجو و پژوهشگر تربیت می‌کند.
انتهای پیام