معاون فرهنگی دانشگاه کشاورزی خوزستان:توانمندسازی فرهنگی دانشجویان اولویت اصلی دانشگاه است
معاون فرهنگی دانشگاه کشاورزی خوزستان:توانمندسازی فرهنگی دانشجویان اولویت اصلی دانشگاه است
معاون فرهنگی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با اشاره به رویکرد دانشجو محوری در دانشگاه گفت: تقویت رویکرد مسأله محوری و عمل به مسولیت های اجتماعی جزو راهبردهای اصلی دانشگاه است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، همایش اختتامیه “دانشگاه، انقلاب اسلامی و مسئولیت پذیری اجتماعی با تقدیر فعالان فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار شد.
در این همایش برای نخستین بار به مسأله ارتباط با اجتماع و انجام مسولیت های اجتماعی با رویکرد تقویت  نهادهای مردمی و روستا محور برگزار شد.
بازخوانی نقش دانشگاه در دفاع مقدس و ایجاد گروههای مردمی در اوایل انقلاب و مبارزه با گروههای ضد انقلاب از دیگر رویکردهای تاریخی و اجتماعی بود که در این همایش بدان اشاره شد.
سعید محمدزاده معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در این مراسم با اشاره به تعمیق و الگوی سازی فرهنگی دینی و انقلابی در دانشگاه اظهارداشت: دانشگاه نسل چهارم دانشگاه چند بعدی و چند وجهی است که در جامعه موثر و جریان سازی و تحول گر است.
وی با اشاره به ارتباط و تحلیل از فعالان دانشگاه در اوایل انقلاب گفت: پیشینه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گواه زنده از اثرگزاری و جریان سازی این دانشگاه در مقوله های فرهنگی و اجتماعی است و این رویه باید به یک مدل مستمر و قابل ارائه تبدیل شود.
محمدزاده افزود: یکی از کارویژههای دانشگاه اجتماعی بودن و مسأله محور بودن است که این مسأله در معاونت فرهنگی به شکل راهبرد تدوین شده است.
این استاد دانشگاه بیان داشت: با توجه به رسالت آموزشی دانشگاه در بخش کشاورزی، توسعه و ترویج و آموزش کشاورزی در منطقه و استان به شکل نهادینه درآمده و مرتب در حال ارایه خدمات اجتماعی هستیم.
وی با اشاره به ایجاد و راه اندازی کانون دانشجویی سنابل در دانشگاه گفت: برای ایجاد ارتباط دانشجویان با بدنه اجتماع و کشاورزان منطقه این کانون دانشجویی ایجاد شده تا زمینه ارتباطات دانشجویی تقویت شود.
محمدزاده تاکید کرد: حمایت از فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی ، توسعه تشکل‌های و کانون های دانشجویی، دانشجو محور کردن فعالیت های دانشجویی و سپردن مدیریت فرهنگی دانشگاه به دست خود دانشجویان از دیگر راهبردهای معاونت فرهنگی دانشگاه است.
وی با اشاره به سلسله نشست های فرهنگی و نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و نشریات و علمی در دانشگاه افزود: نسل دانشجو نسل پرسشگر و معتقد به نظام و انقلاب است و وظیفه خود می‌دانیم این جوانان را توانمند سازیم.
انتهای پیام