الزامات محیط زیستی اولویت فعالیت‌های نفتی در تالاب هورالعظیم است
الزامات محیط زیستی اولویت فعالیت‌های نفتی در تالاب هورالعظیم است
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با بیان این که ایمن سازی خطوط لوله جزئی از الزامات عملیات تولید در میادین نفتی منطقه غرب کارون است گفت: رعایت الزامات محیط زیستی همواره در فعالیت های نفتی تالاب هورالعظیم به صورت یک اولویت جدی دنبال می شود.

عبدالله عذاری اهوازی به انجام هفت عملیات توپک‌رانی در منطقه آزادگان جنوبی و غرب کارون در اواخر سال ۱۴۰۱ اشاره‌کرد و افزود: باتوجه به شرایط آبی و خاکی تالاب هورالعظیم، فعالیت‌های نفتی میدان آزادگان جنوبی و منطقه غرب کارون با حساسیت‌های بالایی در جریان است.

وی با تاکید بر اینکه پایش و رصد وضعیت تاسیسات نفتی منطقه از سوی واحدهای HSE و بازرسی فنی روند جدی دارد افزود: توجه به الزامات زیست محیطی منطقه بر اساس دستورالعمل وزارت نفت با نظارت های تیم بهره‌بردار،بازرسی فنی، خط لوله و مکانیک شرکت نفت و گاز اروندان و همچنین عوامل پیمانکار در منطقه به یک اولویت جدی تبدیل شده است.

عذاری اهوازی خاطرنشان‌کرد: انجام هفت عملیات توپک‌رانی میادین نفتی آزادگان جنوبی و غرب کارون در همین راستا و طی مدت یک ماه گذشته انجام شده است که برای دیگر خطوط نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه‌داد: این مجموعه عملیات‌های توپک‌رانی و تمیز کاری باعث رفع مواد و آب نمک باقی مانده خطوط جریانی چاه‌ها شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان تصریح‌کرد: این اقدام جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی زیست محیطی، خوردگی داخلی و نشتی احتمالی انجام می شود.

وی گفت: عملیات توپک‌رانی در خط ۱۲ اینچ کلاستر شمالی به سمت غرب کارون بطول ۱۲ کیلومتر، خط ۲۴ اینچ بطول ۱۲ کیلومتر، خط ۳۲ اینچ به طول ۲۷ کیلومتر، خط ۶ اینچ چاه‌های ۱۳۷ و ۱۶۱ بطول چهار کیلومتر، خط ۶ اینچ چاه ۱۲۱ نزدیک ۲ کیلومتر و خط هشت اینچ چاه ۱۷ بطول هشت کیلومتر انجام شده است.

توپکرانی عملیات عبور دادن شی خارجی با فرآیندی خاص از خطوط انتقال نفت و گاز است که با هدف تمیز کردن شریان‌های انتقال از رسوبات ایجاد شده، خارج ساختن مایعات، اندازه گیری قطر درونی خطوط لوله، پوشش دادن جدار لوله با مواد ضد خوردگی و بازدید درونی خطوط به دلیل ایمن شدن خط، انجام می‌شود.

شرکت نفت و گاز اروندان، یکی از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران است که در زمینه بهره‌برداری و استخراج نفت و گاز در مناطق جنوب و غرب ایران فعالیت می‌کند.

شمار زیادی از میادین نفتی ایران نظیر میدان نفتی دارخوین، آزادگان، یادآوران، جفیر، بند کرخه، سوسنگرد، اروند، مشتاق، خرمشهر، امید، سهراب، مهر، یاران و میدان نفتی سپهر در حوزه شرکت نفت و گاز اروندان هستند.