پاکسازی و نخاله برداری و تسطیح در محلات منطقه چهار اهواز
پاکسازی و نخاله برداری و تسطیح در محلات منطقه چهار اهواز
به منظور پاکسازی و بهسازی چهره شهر از هرگونه خاک، نخاله و مواد زائد و همچنین جلوگیری از بی نظمی و مخدوش شدن سیمای منظر شهری و ارتقای سطح نظافت معابر، جمع آوری نخاله های ساختمانی و تسطیح درمحلات منطقه چهار اجرا گردیده است

به منظور پاکسازی و بهسازی چهره شهر از هرگونه خاک، نخاله و مواد زائد و همچنین جلوگیری از بی نظمی و مخدوش شدن سیمای منظر شهری و ارتقای سطح نظافت معابر، جمع آوری نخاله های ساختمانی و تسطیح درمحلات منطقه چهار اجرا گردیده است

اسماعیل عالیپور سرپرست منطقه ۴ شهرداری با اعلام اینکه متاسفانه این نخاله ها در اثر رعایت نکردن برخی از افراد انباشت شده است گفت: این اقدام در آستانه سال جدید و به منظور حفظ بهداشت، زیباسازی منظر شهری، تسهیل در تردد شهروندان و ایجاد نقش پیشگیرانه جهت جلوگیری از انباشت نخاله های جدید توسط عوامل حوزه خدمات شهری شهرداری اجرا گردید.