تصفیه خانه اضطراری آب شرب شوشتر افتتاح می شود
تصفیه خانه اضطراری آب شرب شوشتر افتتاح می شود
همزمان با دومین سفر استانی ریاست جمهور به استان خوزستان، تصفیه خانه اضطراری آب شرب شوشتر افتتاح می شود.

تصفیه خانه اضطراری آب شرب شوشتر با ظرفیت تامین ۲۵ هزار مترمکعب آب شرب در شبانه روز همزمان با دومین سفر استانی دکتر رئیسی افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

این تصفیه خانه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع به منظور تامین آب پایدار و باکیفیت و تنوع بخشیدن به منابع تامین آب شهرستان شوشتر طراحی و اجرا شد.

اسکله آبگیر، دو واحد پیش ته نشینی، دو واحد زلال ساز، یک واحد دفع لجن، حوضچه مقسم، اختلاط سریع و فیلترهای تحت فشار از اجزای اصلی این تصفیه خانه می باشد.