مهتمرین دستور کار امسال، رشد تولید و توجه به معیشت کارگران است
مهتمرین دستور کار امسال، رشد تولید و توجه به معیشت کارگران است
مدیرعامل شرکت صنعتی دوده فام با اشاره به اهمیت توجه به مسائل معیشتی کارگران گفت: در کنار پرداخت حق و حقوق ماهانه کارکنان، مبلغ تعیینشده در حوزه معیشتی، در سال جاری سه برابر شده است یعنی عدد 10 میلیونی معیشتی 1402، امسال به 30 میلیون تومان پرداخت سالانه رسید.

مراسم بزرگداشت روز کارگر و تقدیر از کارگران نمونه شرکت صنعتی دوده فام سهشنبه صبح در محوطه فضای باز مجتمع تولیدی دزفول با حضور نماینده ولیفقیه و امامجمعه دزفول، فرمانده سپاه، سرپرست اداره کار و جمع دیگری از مدیران شهرستان و کارگران کارخانه برگزار شد. 

مهندس مجتبی معینپور، مدیرعامل شرکت صعنتی دوده فام طی سخنانی در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه کار و کارگر گفت: سال گذشته برای اولین بار روز کار و کارگر را در دوده فام جشن گرفتیم تا اینکه ثابت کنیم جایگاه و منزلت کار و کارگر برای ما مهم و ارزشمند است و امسال هم مفتخریم که بعد از گذشت یک سال، بار دیگر این مراسم در محوطه فضای باز مجتمع تولیدی دزفول با حضور شما عزیزان برگزار شده است. 

* صدای چرخ تولید به خداوند می رسد

معینپور با اشاره به جمعیت حاضر در مراسم گفت: در روایتی از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است که سه چیز و در واقع سه صدا است که همه پردهها را کنار زده و به پیشگاه عظمت خداوند و لقاءالله می رسد؛ این سه چیز، یکی صدای قلم علما و فقهاست به هنگام نوشتن، دیگری هم صدای قدمهای مجاهدانی است در دفاع از جان و مال و دین و مرز و بوم ما جهاد میکنند و این آهنگ جهاد و فداکاری هم پردهها را کنار زده تا به عرش خدا برسد.

وی افزود: سومین صدا، صدای «مَغازِل» و چرخ ریسندگی یا به عبارتی صدای چرخ تولید است که در اعماق هستی نفوذ کرده، فقر را کنار زده و موجب ایجاد اشتغال و تولید می شود. 

مدیرعامل شهرکت صنعتی دوده فام ادامه داد: اتفاقاً در این مراسم چهرهها و شخصیتهای نمونه و شایستهای از این صداها یعنی «دانش، جهاد، و کار» محفل ما را نورانی کردهاند؛ هم علمای حاضر، هم مجموعههای بسیج و سپاه و هم شما کارگران عزیز که زینتبخش این مراسم هستید.

معین پور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با کارگران گفت: یک بخش مهم از سخنان رهبری معظم در خصوص ارزش کار و کارگر بود آنجاییکه ایشان فرمودند کار، حیات جامعه و ستون فقرات زندگی مردم است، کار اگر نباشد هیچ چیزی نیست؛ غذایی که میخوریم؛ لباسی که میپوشیم و امکاناتی که حیات ما وابسته به آنهاست همه اینها ناشی از کار است و اینها را چه کسی انجام میدهد؛ کارگر. خب پس ارزش کارگر، ارزش حیات جامعه است.

وی افزود: حضرت آقا در خصوص ارزش کار و کارگر، خط و مسیر را برای ما مشخص کردهاند. کار در جامعه اسلامی با حیات و ممات جامعه سر و کار دارد و جایگاه ویژهای در اسلام دارد چهآنکه رسول خدا (ص) بر دست کارگر بوسه میزدند.

معین پور اظهار داشت: نکته دیگری که رهبر انقلاب اشاره کردند در خصوص وظیفه مسئولین بود. ایشان فرمودند اگر زندکی کارگر ارتقا پیدا کند وضع کشور هم ارتقا پیدا میکند؛ یعنی نگاه رهبر انقلاب به مقوله کار و کارگر، یک نگاه یکطرفه نیست بلکه یک نگاه جامع و کاملی است. 

مدیرعامل شرکت صنعتی دوده فام تأکید کرد: بنابراین ما و سایر مسئولین در حوزه کار و کارگر، هم از منظر ضرورت و نوع توجه و هم از جهت تقویت جایگاه و منزلت کارگر، وظایفی داریم و باید در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی که این وظایف را بر ما محول کرده، امانتدار خوبی باشیم.

* خبر خوش معین پور در روز کارگر؛ 

سه برابر شدن بسته معیشتی کارکنان

وی با اشاره به مسائل معیشتی کارگران گفت: سال گذشته با تاکید بر پرداخت به موقع و کامل حق و حقوق کار، به مساله معیشت کارگران هم توجه کردیم و بسته معیشتی سهماهه را در قالب مبلغی مشخص برای کلیه کارکنان تعیین کردیم و حالا خبر خوش در حوزه معیشت این است که امسال آن عدد و رقم سال گذشته را دوبرابر کردیم.

معین پور افزود: به برکت امروز که روز کار و کارگر است و همچنین به یمن قدوم  امامجمعه محترم، بنده خبر خوش دیگری را خدمتتان عرض کنم و آن اینکه با موافقت هیأتمدیره محترم شرکت، بسته معیشتی که سال ۱۴۰۱ سهماهه بود را در بازه زمانی دوماهه پرداخت خواهیم کرد. به عبارت دیگر، در کنار پرداخت حق و حقوق ماهانه کارگران محترم، مبلغ تعیینشده در حوزه معیشتی، امسال سهبرابر شده است؛ یعنی عدد ۱۰ میلیونی معیشتی در سال قبل، امسال به ۳۰ میلیون تومان پرداخت سالانه رسید.

* نگاه ویژه مهندس فتاح درخصوص معیشت کارگران

مدیرعامل شرکت صنعتی دوده فام با اشاره به ضرورت توجه به معیشت کارگران افزود: جناب آقای مهندس فتاح، ریاست محترم بنیاد مستعضفان انقلاب اسلامی بر مقوله منزلت و حق و حقوق کارگران دقت نظر و نگاه ویژه ای دارند. بر همین اساس همچنان به فکر حق و حقوق کارگر هستیم و تا جایی که بتوانیم با پیگیری ما، مساعدت و هماهنگی های مدیرعامل محترم هلدینگ و تایید ریاست محترم بنیاد که سهامداران اصلی ما هستند، برای تقویت منزلت و معیشت کارگران برنامه های بلندمدت و عملیاتی را طراحی و اجرایی می کنیم.

* امام جمعه دزفول مطرح کرد؛

منزلت کار و کارگر در اسلام

آیتالله قاضی دزفولی، نماینده ولیفقیه و امامجمعه دزفول نیز طی سخنانی در این مراسم با اشاره به برخی نگاههای تحقیرآمیز برآمده از رویکردهای غیردینی گفت: ما باید نگاه و رویکرد به کار و منزلت کارگر را در جامعه دینی اصلاح کنیم و اگر این نگاه اصلاح شود بسیاری از امور دیگر هم اصلاح میشود.

امامجمعه دزفول خطرنشان ساخت: حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) که نمونهای از یک انسان کامل اسلام است و ما شیعه او هستیم نگاهش به کار و کارگر این بود که خودش کارگری میکرد؛ خودش چاه میکند، خودش درخت میکاشت، خودش خانه میساخت و  بسیاری از این امور که جز با کارگری نمیتوان انجام داد.

وی با تأکید بر اینکه انبیاء هم چنین بودند و نجاری و زراعت میکردند، اظهار داشت: مقوله کار در نگاه اولیا و اوصیا خدا یک امر مهم بوده است چراکه نظام خلقت و نظام هستی وابسته به کار است و اگر کار و کارگر نباشد به تعبیر رهبر معظم انقلاب، نظام هستی و خلقت نمیچرخد. اینکه مقام معظم رهبری گفتند حیات جامعه برمیگردد به کار و کارگر یعنی همین.

آیتالله قاضی دزفولی ادامه داد: لذا در دستورات شریعت و فقه ما، کار بهعنوان «فریضه» مطرح شده و آمده است هر شغلی به اندازهای که جامعه از آن بینیاز بشود واجب کفایی است. به خاطر همین هم در احادیث و کلام نورانی اهل بیت (ع)، کار و معیشت جایگاه ویژهای دارد. 

نماینده ولیفقیه در شهرستان دزفول بیان کرد: حضرت امام صادق (ع) فرمودهاند که  اگر در خط مقدم جبهه درگیری شروع شد، بازهم کارکردن و طلب روزی در آن روز را ترک نکن؛ یعنی در عین حال که یک مجاهد فیسبیلالله هستی بازهم نسبت به معیشت و کار، فریضه داری و نباید بیتفاوت باشی. 

وی افزود: همچنین در روایتی دیگر آمده است کسی که خود را برای روزی خانوادهاش به زحمت میاندازد و کار میکند مانند رزمنده ای است که در راه خدا میجنگد. بنابراین فهم این رویکرد و درک و تقویت این فرهنگ که «کار، عار نیست» یک ضرورت است.

* کارگران به پای نظام و انقلاب ایستاده اند

آیتالله قاضی دزفولی تصریح کرد: نکته مهم دیگری از بیانات حضرت آقا این بود که ایشان فرمودند علیرغم همه مشکلات معیشتی که برای قشر کارگران نسبت به بقیه اقشار معمولاً مضاعف است اما کارگران به پای نظام و انقلاب ایستادهاند و نشاندهنده بصیرت کارگران است که مشکلات اقتصادی را با نقشه و توطئه و آن جنگ ترکیبی دشمن تفکیک کردهاند. 

* نتیجه مبارزه با فساد، احقاق حق کارگران خواهد بود

وی افزود: نکته دیگر در بیانات رهبر انقلاب این بود که ایشان موضوع «مبارزه با فساد» را در دیدار با کارگران مطرح کردند و فرمودند که مبارزه با اژدهای هفت سر فساد را جدی بگیرید. 

امامجمعه دزفول تصریح کرد: مطمئناً این فساد بیشترین ضررش به کارگر است و دانهدرشتها و مفسدین که سودای ثروتهای بادآورده دارند از همین دسترنج کارگران سوءاستفاده میکنند و اگر ما بتوانیم با فساد مبارزه کنیم قطعاً در جهت احقاق حق کارگران خواهد بود.

آیتالله قاضی دزفولی با اشاره به ضرورت رعایت پرداخت حقوق و حقوق کارگر بهصورت تمام و کمال گفت: در روایتی از امیرالمؤنین علی (ع) آمده است که سیره پیامبر (ص) این بود که قبل از بهکار گرفتن کارگر، مزدش را تعیین میکرد. بهعبارتی طی میکردند تا کارگر با طیب خاطر و رضایت کامل کار کند.

وی با اشاره به خبر افزایش بسته معیشتی و قدردانی از مهندس معین پور مدیرعامل شرکت به دلیل توجه به معیشت کارگران اظهار داشت: توجه به کارگر، توجه سرمایهای است چراکه اگر کارگر دغدغه معیشت و بیمه و … نداشته باشند قطعاً در تولید و پیشرفت جامعه اثر خواهد گذاشت.

* نماینده کارگری

در بخش دیگری از این مراسم «علی معینی مهر» نماینده کارگری شرکت دوده فام به ارائه محورهایی از مطالبات قشر کارگری پرداخت و گفت: امروز موفقیت های پیدرپی شرکت ماحصل تلاش کارگران و مدیریت مهندس معین پور است.

وی با اشاره به برخی اقدامات مثبت در بخش کارگری در طول یکسال گذشته گفت: تغییر مدت قراردادها از ۲ و ماه و ۳ ماهه به یک ساله، افزایش مزایا و همچنین تأسیس و تشکیل تعاونیهای مسکن و مصرف تنها گوشهای از اقدامات مدیریت شرکت بوده ولی همینها برای کارگران که دغدغه امنیت شغلی و تأمین رفاهی دارند از اهمیت بالای برخوردار بوده و ما را به آینده امیدوارتر کرده است.

نماینده کارگری شرکت دوده فام در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای مدیرعامل شرکت بر مطالبات و انتظارات کارگران در خصوص موضوعاتی مانند بیمه تکمیلی و افزایش برخی مزایا تاکید کرد.

* تقدیر از کارگران نمونه دوده فام

بر اساس این گزارش، در پایان با اهدای تندیس و لوح تقدیر و هدایا از کارگران نمونه شرکت صنعتی دوده فام تقدیر شد.