برای بهبود مصرف در حوزه انرژی نیاز به ممیزی انرژی داریم/فرهنگ مصرف باید متناسب با شرایط بومی خوزستان تدوین شود
برای بهبود مصرف در حوزه انرژی نیاز به ممیزی انرژی داریم/فرهنگ مصرف باید متناسب با شرایط بومی خوزستان تدوین شود
استاد حوزه انرژی دانشگاه خوزستان گفت: تغییر ساعات اداری چاره موقت در بخش انرژی است و برای کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی نیاز به توسعه فرهنگ ممیزی انرژی در ساختمان ها و ادارات هستیم.

نواب کاظمی در گفت و گو با آوای دانشجو در اهواز، اظهار داشت: تغییر ساعات اداری برای کاهش مصرف از روش های کم تاثیر و کم بازده است و برای پیشگیری از اثرات نامطلوب کمبود باید به سمت بهینه سازی مصرف برویم.
وی با اشاره به اسراف و پرمصرفی در بخش انرژی در ادارات و خانه ها افزود: چاره اساسی تلاش برای اصلاح فرهنگ مصرف بر پایه ایده بنیادین “ممیزی ، آموزش و پایش انرژی” در دستگاه های اجرایی است.
این استاد حوزه انرژی گفت: میزان مصرف خانگی در ایران دو برابر اروپا است که با توجه به مصرف بالا، عدم توازن بین تولید و توزیع، روند افزایشی مصرف نیاز است بهینه سازی مصرف انرژی در دستور کار اول مسئولان کشور و خوزستان قرار گیرد.
کاظمی گفت: طبق ماده۲۱سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف کلیه دستگاه های اجرایی و عمومی موظف به انجام ممیزی انرژی به منظور اجرا و کنترل سامانه مدیریت انرژی ساختمانهای مربوطه و آموزش کارکنان خود هستند.
رئیس دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با انتقاد از نبود عزم جدی برای” ممیزی انرژی “گفت: با همکاری شرکت های دانش بنیان خوزستان، طرح “ماپ انرژی” که شامل ممیزی، آموزشی و پایش انرژی ویژه دستگاه ها و ادارات مستقر با بوم خوزستان تدوین شده است.
وی افزود: هدرروی انرژی در مغایرت کامل با اقتصاد مقاومتی است و باعث رکود در تولید و آسیب به واحدهای صنعتی می شود که در تابستان با خطر خاموشی روبرو هستند.
کاظمی ادامه داد: طرح “ماپ انرژی” برمبنای مدیریت سبز طراحی شده و براساس آن دستگاه ها از نظر میزان هدری روی انرژی، بخش های هدرده، فرسودگی دستگاهها و ابنیه ارزیابی دقیق می شود.
وی افزود: در این طرح که به صورت پایلوت در دانشگاه عملیاتی شده است، پس از ارزیابی و ممیزی انرژی، طرح سنجشگران و پاسبانان انرژی شروع شد و به دانشجویان و همکاران داوطلب درباره بدمصرفی، نحوه ارزیابی پرمصرفی آموزش لازم داده شد و به این ترتیب مصرف انرژی بیهوده به شکل مناسبی کاهش یافت.
انتهای پیام