کاهش هفت درصدی ورودی آب به سدهای خوزستان
کاهش هفت درصدی ورودی آب به سدهای خوزستان
عباس صدریان فر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال در مجموع ۱۹ میلیون متر مکعب آب به مخازن سد‌های استان وارد شده که در مقایسه با پارسال ۵۹ درصد بیشتر و حدود هفت درصد نسبت به میانگین بلند مدت کاهش بوده است.

عباس صدریان فر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال در مجموع ۱۹ میلیون متر مکعب آب به مخازن سد‌های استان وارد شده که در مقایسه با پارسال ۵۹ درصد بیشتر و حدود هفت درصد نسبت به میانگین بلند مدت کاهش بوده است.

وی وضعیت سد کرخه را متفاوت از سایر سد‌های خوزستان عنوان کرد و افزود: آورده امسال این سد دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب و حدود ۴۱ درصد پرشدگی ظرفیت بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۴۹ درصد کمتر است که نشان می‌دهد در خشکسالی هیدرولوژیکی به سر می‌بریم.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: میزان ذخیره آب در زنجیره سد کارون را حدود ۱۱.۸ میلیارد متر مکعب اعلام کرد و افزود میزان پرشدگی در این زنجیره حدود ۹۸ درصد و ظرفیت خالی نیز حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب است.

وی وضعیت سد دز را مشابه سد کارون دانست و اضافه کرد: میزان ذخیره آب دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون متر مکعب و معادل حدود ۱۰۰ درصد پرشدگی است، در مارون نیز ذخیره آب حدود یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون متر مکعب و حدود ۱۰۰ درصد پرشدگی است.

این مقام مسئول در ادامه داد: حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب از حجم مفید سد کرخه پر شده که معادل ۱۹ درصد کل حجم مفید بوده و درحال حاضر شرایط این سد نشان دهنده خشکسالی است.