شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اهواز انتخاب شدند
شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اهواز انتخاب شدند
اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی اهواز انتخاب شدند.

به گزارش آوای دانشجو خوزستان ، اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی اهواز انتخاب شدند.
با آرا دانشجویان دانشگاه، به مدت یکسال اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند
شورای مرکزی ۹ نفره انجمن با آرا خود، عرفان نیسی را بعنوان دبیر تشکیلات انتخاب کردند.
با رای اعضای هجدهمین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ،جناب آقای عرفان نیسی به عنوان دبیر تشکیلات انتخاب شد.
جزییات نتایج انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز:
🔹دبیر تشکیلات:جناب آقای عرفان نیسی
🔸دبیر واحد خواهران:سرکار خانم نجمه دیلمیان
🔹دبیر واحد پشتیبانی: جناب آقای مصطفی محامید
🔸دبیر‌ واحد سیاسی:سرکارخانم فاطمه عبیاتی
🔹دبیر واحد آموزش: سرکارخانم سیده مهدیه موسوی
🔸دبیر واحد فرهنگی: جناب آقای سیدعلی سبط النبی
🔹دبیر واحد روابط عمومی:سرکارخانم فاطمه زهرا صبیح
🔸دبیر واحد جهادی و مطالبه گری :جناب آقای حسین شبه
🔹دبیر واحد بین الملل :جناب آقای محمدرضا دلفی

📌اعضای علی البدل:
🔸سرکارخانم الهه سواری
🔹جناب آقای محمد حسین حسینی

انجمن های اسلامی دانشجویان تشکیلات دانشجویی است که حول محور انقلاب و ولایت در بخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سطح کشور فعالیت می کنند