استاندار خوزستان: جریان فکری دانشگاهی و جوان باید وارد میدان شود
استاندار خوزستان: جریان فکری دانشگاهی و جوان باید وارد میدان شود
استاندار خوزستان با بیان اینکه اساتید بسیجی باید موانع و کانون‌های قدرت را شناسایی کنند، گفت: جریان فکری دانشگاهی و جوان باید وارد میدان شود زیرا با تفکرات سنتی به سختی می‌توان کشور و استان را اداره کرد.

علی اکبر حسینی محراب روز چهارشنبه در آیین روز ملی بسیج اساتید که در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، افزود: باید دست کانون‌های قدرت و انحصارطلبان را در بسیاری از بخش‌ها به ویژه طرح‌های بزرگ استان کوتاه کنیم.

وی ادامه داد: اساتید دانشگاه در شناسایی کانون‌های قدرت و انحصارطلبان نقش برجسته دارند و باید به سمتی برویم که کارهای تخصصی را به دست صاحبان تخصص و نخبگان بدهیم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه برای تولید فکر، نظارت و ارایه راهکارها در خوزستان به ورود دانشگاهیان نیاز داریم، گفت: ورود نخبگان و دانشگاهیان برای اداره کشور بی‌شک می‌تواند خون تازه‌ای در رگ‌های دولتمردان تزریق کند.

وی افزود: اگر برخی طرح‌های بزرگ کشور پیشرفت نمی‌کند و زمان اجرای آنها به طول می‌انجامد به خاطر این است که برخی به دنبال سود حزبی و صنفی و … خود هستند.

حسینی محراب گفت: کانون‌های قدرت و ثروت تلاش دارند دیگران را کنار بزنند و هر کاری که می‌خواهند با تکیه بر ثروت و قدرت خود، انجام دهند.

وی با بیان اینکه این افراد در طرح‌ها انحصار ایجاد می‌کنند، افزود: این موضوع باعث می‌شود آنها که توانایی علمی دارند عقب بمانند که تبانی شرکت‌ها با یکدیگر در مناقصه‌ها از جمله این انحصارها است.

۳۱ خرداد سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران روز بسیج اساتید نامگذاری شده است.

به همین مناسبت آیین‌های مختلفی با حضور ۳۰ هزار استاد بسیجی در سطح دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.