بررسی اهمیت پاسداری از شعر معاصر پارسی در نشست کافه کتاب مناطق نفت‌خیز
بررسی اهمیت پاسداری از شعر معاصر پارسی در نشست کافه کتاب مناطق نفت‌خیز
نشست بررسی اهمیت پاسداری از شعر نوین و معاصر پارسی در مقابل بحران‌ها هویتی در محل کتابخانه مرکزی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برگزار شد.

نشست هم‌اندیشی اهمیت حفاظت و پاسداری از شعر معاصر نوین فارسی،  یکشنبه ۲۱ خرداد با حضور دکتر مختار ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ، سعید آتشبار رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و جمعی از کارکنان ستاد مناطق نفت‌خیز برگزار شد.

در این نشست که با معرفی کتاب شعر معاصر فارسی اثر دکتر ابراهیمی نیز همراه بود، برخی از مسائل پیرامون حفاظت از شعر نوین فارسی در مقابل بحران‌های هویتی شعر فارسی بررسی و در خصوص نقش صنعت در مقابل این مسئله هم‌اندیشی صورت گرفت.

دکتر ابراهیمی با بیان اینکه تاریخ معاصر ایران با کشف نفت دچار تغییراتی شد گفت: همسو با حرکت به سمت مدرنیته، فرهنگ و هنر کشور ما نیز دچار تغییراتی کرد و این تغییرات به سمت تضعیف آن پیش رفته است.

وی افزود: شعر معاصر فارسی بعد از عصر مشروطه و آغاز عصر نوین شعر همراه با ورود مفاهیم جدید به زبان فارسی نیز بود اما این تغییر نباید شعر و فرهنگ معاصر ما را رو به نابودی سوق دهد و باید از آن حفاظت کرد.

در انتهای این نشست نیز با اهدای لوح سپاس به دکتر ابراهیمی توسط رییس روابط عمومی مناطق، از حضور ایشان در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تقدیر شد.