نصب برج هیدروژن سولفوره زدا در واحد بهره برداری مارون ۵
نصب برج هیدروژن سولفوره زدا در واحد بهره برداری مارون ۵
برج گوگردزدای واحد بهره‌برداری مارون 5، بعنوان مرتفع‌ترین سازه نصب شده در میدان نفتی مارون با ارتفاع 48 متر و وزن 97 تن (با احتساب بخش‌‌های داخلی و خارجی) به همت مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- معاونت طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید در واحد بهره‌برداری مارون 5 نصب گردید.

برج گوگردزدای واحد بهره‌برداری مارون ۵، بعنوان مرتفع‌ترین سازه نصب شده در میدان نفتی مارون با ارتفاع ۴۸ متر و وزن ۹۷ تن (با احتساب بخش‌‌های داخلی و خارجی) به همت مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- معاونت طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید در واحد بهره‌برداری مارون ۵ نصب گردید.

در این خصوص دکتر حمید ترنجی‌زاده معاون مدیر مهندسی و ساختمان و مجری طرح نگهداشت و افزایش تولید منطقه مارون اظهار داشت برج یاد شده با ظرفیت ۴۰ هزار بشکه در روز با هدف کاهش میزان H۲S نفت از ۱۲۵۰ ppm به ۲۰ ppm طراحی شده است. نصب برج توسط دو مجموعه جرثقیل با ظرفیت هر کدام ۴۰۰تن، طی عملیاتی کاملا تخصصی و با رعایت تمامی الزامات ایمنی انجام پذیرفته است. شایان ذکر است تمامی مراحل مهندسی، کالا و اجرای پروژه به دست کارشناسان و متخصصین توانمند داخلی محقق گردیده است. وی از کلیه‌ی مدیریت‌های ستادی و واحدهای عملیاتی از جمله برنامه‌ریزی تلفیقی، امورفنی، تولید، امور مالی، تدارکات و امور کالا، HSE، ترابری، حراست، روابط عمومی، امور حقوقی و قراردادها و بطور خاص از همکاری موثر و کارگشای عوامل دست اندر کار در شرکت بهره‌بردار تشکر نمود.

همچنین مهندس منصور ترکمان اسدی مدیر عملیات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون اعلام داشت که با نصب و در ادامه راه‌اندازی برج گوگردزدای مارون۵ کیفیت نفت ارسالی به پالایشگاه/صادرات به نحو مطلوبی افزایش می‌یابد که این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های فرآورشی به واسطه‌ی سولفورزدایی از نفت خام، ایمنی واحد بهره‌برداری مذکور را نیز به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد.