نفت و گاز مارون میزبان نشست بیست و یکم امنیت سایبری
نفت و گاز مارون میزبان نشست بیست و یکم امنیت سایبری
بیست و یکمین جلسه کمیته تخصصی ارتقاء پایداری شبکه های اتوماسیون صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، چهارشنبه 24 خرداد به میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار شد.

این شرکت به عنوان تنها استقراردهنده ی رایانه های cold backup یا پشتیبان گیر آنلاین و ایستا از سیستم های اتوماسیون صنعتی معرفی شد که می تواند الگوی مناسبی برای سایر شرکت ها باشد.

رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون حفاظت فیزیکی رایانه های صنعتی، تامین قطعات یدکی روزآمد برای سیستم های کنترل تاسیسات، نصب دوربین های امنیتی، تهیه نسخه های  پشتیبان از اطلاعات سیستم های کنترل صنعتی و افزودن رایانه های مدرن به سیستم های کنترل صنعتی را از اهم اقداماتی برشمرد که این شرکت در راستای پایداری تولید و صیانت از دارایی های سازمان به انجام رسانده است.

منوچهر حیدری نیا که رئیس کارگروه تخصصی ارتقاء پایداری اتوماسیون صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون نیز می باشد، افزود: بهره گیری از دانش شرکت های مشاور، اولویت بخشی به استفاده از نرم افزارهای معتبر و اصلی(Original)، معرفی شرکت های دارای صلاحیت جهت تضمین زنجیره تامین کالا و خدمات از سوی مبادی ذیربط به ویژه حراست و ارائه آموزش های لازم به منابع انسانی در راستای ارتقاء سطح آگاهی عمومی و تخصصی سازمان نسبت به ریسک های بالقوه در حوزه سیستم های صنعتی و امنیت آنها نیز  پیشنهاد می شوند تا ارتقاء پایداری سیستم های صنعتی را تحقق بخشیده و همچون گذشته در امنیت و آرامش کامل، تولید را راهبری کنیم.

امیر چم کوری، دبیر کارگروه تخصصی ارتقاء پایداری شبکه های اتوماسیون صنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز با اشاره به تدوین و ابلاغ ۱۲ دستورالعمل در زمینه امن سازی سیستم های کنترل صنعتی  افزون بر تهیه نقشه راه و خط مشی در این زمینه، هم افزایی و پیگیری چالش های احتمالی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و سایر شرکت های بهره بردار را از اهداف این جلسات مشترک برشمرد.