جلسه شورای کشاورزی شهرستان کرخه برگزار شد
جلسه شورای کشاورزی شهرستان کرخه برگزار شد
مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از نشست شورای کشاورزی با حضور فرماندار و اعضای شورا در سالن جلسات فرمانداری کرخه خبر داد.

“مسعود صادقی” گفت ؛ در این جلسه، “محسن ستاری فر” فرماندار شهرستان کرخه ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد سازمان آب و برق خوزستان و شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در راستای تامین آب کشت های تابستانه شبکه آبیاری کرخه و شاوور و اجرای برنامه های مناسب  نوبت بندی آب و تامین آب روستاهای پایین دست شبکه در حوزه شهرستان اهواز ، بر ضرورت مدیریت تامین و توزیع آب کشاورزی در چارچوب سیاست های قرارگاه تنش آبی شهرستان تاکید داشت.

یادآور می شود ؛ در جلسه مذکور مدیر امور بهره برداری حوضه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور با ارائه گزارشی از برنامه های شرکت کرخه و شاوور برای ادامه تامین و توزیع آب تا پایان فصل تابستان ۱۴۰۲ از حمایت های فرماندار شهرستان کرخه و عملکرد کارکنان حوضه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور تقدیر کرد.